Gehechtheid zintuigelijke objecten

De gehechtheid aan zintuiglijke objecten en aan het genoegen dat ze geven, is als het roet dat aan de binnenkant van het lampenglas kleeft en het licht dimt. Maak het lampenglas schoon door elke dag de naam van de Heer te herhalen, dan zal de vlam voor jou en anderen helder schijnen. Doe ook goede daden en begeef je in goed gezelschap. Voor de ontwikkeling van een spirituele aspirant is een juiste sfeer van essentieel belang. Dat is de reden waarom vroeger geestelijke zoekers hun huis verlieten en in de hermitage van een wijze gingen wonen. Dit kun je vergelijken met een pot water ondergedompeld in water. Op die manier zal het water in de pot niet door verdamping opraken. Zorg er dus voor dat het succes, dat je hebt behaald in de bevordering van deugdzaamheid, in de uitbanning van verderfelijke gewoonten en in de aanvaarding van vaste disciplines, niet wordt verspild door laag-bij-de-gronds gezelschap, nietszeggend geklets, cynische kritiek of futloze inspanning.

~ Sri Sathya Sai Baba
Sathya Sai Baba