Leven met God

Een grootvader van zeventig werd door zijn zevenjarig kleinkind gevraagd: ‘Opa, hoe oud bent u?’ De oude man antwoordde: ‘Twee!’ Het kind keek hem stomverbaasd en vol twijfel aan. De oude man vervolgde: ‘Alleen de laatste twee jaar heb ik in het gezelschap van de Heer doorgebracht, tot dan was ik in het moeras van oppervlakkige pleziertjes verzonken.’ Alleen de jaren die je met God hebt geleefd mogen als leven worden meegeteld; de rest is het niet waard. Besef dat al je bezit, rijkdom en roem zeer kortstondig zijn. Hecht je aan de Heer, die altijd bij je is, waar je ook gaat.

Hoewel jullie Rama of Krishna niet kunnen zien, vereren jullie hen omdat jullie geloven in wat de geschriften en ouderen jullie hebben geleerd. Maar hoe komt het dat jullie je ouders vergeten, terwijl zij toch verantwoordelijk zijn voor jullie vooruitgang in het leven? Jullie moeten in de eerste plaats jullie ouders dankbaarheid tonen, en hun liefde en respect geven. Je bloed, je voeding, je hoofd en je geld – dit alles heb je aan je ouders te danken. Deze geschenken krijg je niet rechtstreeks van God. Jonge kinderen begrijpen de betekenis van het woord appel of hond alleen als ze een plaatje ervan zien. Net zo is het bestaan van God alleen te begrijpen door de ouders te zien. Alles wat verband houdt met God is slechts indirecte ervaring. Het zijn alleen de ouders die je kunt zien en alleen hun liefde kun je voelen. Beschouw dus je ouders als God. God zal alleen tevreden zijn en zich voor jou manifesteren als jij je ouders liefhebt en respecteert.

~ Sri Sathya Sai Baba
Sri Sathya Sai Baba