Gelijkenis met God

Wie zich van zijn volmaakte gelijkenis met God bewust is, zal niemand schade of leed berokkenen.

~ Sri Sathya Sai Baba