Wereldse gehechtheid en verlangens

De liefde van de gopi’s of herderinnetjes voor Krishna heeft ertoe geleid dat veel onwetende mensen, verstrikt als ze zijn in wereldse gehechtheid en verlangens, zich van God hebben afgewend. Voordat je een oordeel over iets velt, moet je de zaak terdege onderzoeken. De liefde van de gopi’s voor Krishna steeg boven het lichamelijke uit, was liefde van de ziel voor de Alziel, van de rivier voor de zee. Hun vreugde wanneer ze zijn aanwezigheid voelden was alles overtreffend, evenals hun smart wanneer ze voelden dat ze ervan verstoken waren. Dat is de reden waarom je onder de liederen van heiligen ook liederen vindt waarin de Heer verweten wordt dat Hij wreed, partijdig, nalatig, enzovoort is! Mensen die dit soort liefde diep ervaren, zien niets anders, horen niets anders en gedragen zich vanuit werelds oogpunt alsof ze krankzinnig zijn.

~ Sri Sathya Sai Baba
Sathya Sai Baba