Zie God in alles

Zie God in een ieder die je ontmoet, zie God in alles wat je doet. Samen leven, respecteer elkaar, laat de zaden van afgunst en haat de heldere stroom van liefde niet verstikken.

~ Sri Sathya Sai Baba