Ieder jaar wordt de geboorte van Boeddha herdacht door de boeddhisten in Japan en Taiwan die de Chinese kalender volgen. Dit vindt plaats op de 8e dag van de 4e Chinese maanmaand, meestal in mei. Voor de Mahayana-boeddhisten (boeddhistische stroming waarin het ideaal van volmaaktheid heel belangrijk is) is dit een van de belangrijkste feesten. Ze noemen dit feest ook wel Hana Matsuri.

Hij begreep de bron van al het lijden en zag in dat hij alle begeerte achter zich moest laten om het lijden uit te sluiten.

~ Gautama Boeddha

Kinderen dragen bloemen in hun haar ter ere van Boeddha en de komst van de lente. Ze staan in de rij voor een bezoek aan de tempel, waar ze geurige thee over een beeld van Boeddha als baby gieten. Dit is ter herinnering aan zijn geboorte, toen de goden twee waterstromen naar beneden lieten stromen. Volgens de legende ging de naderende geboorte van Boeddha gepaard met veel wonderbaarlijke gebeurtenissen en aardbevingen. Zijn moeder zou Máyádevi hebben geheten. Zij was getrouwd met de koning van een klein koninkrijk op de grens met Nepal. Zij had een droom waarin Boeddha in de gedaante van een sneeuwwitte olifant haar baarmoeder binnenging. Deze droom en de natuurlijke voortekenen werden door 64 hindoe priesters uitgelegd. Zij voorspelden de geboorte van een zoon die of een machtig vorst zou worden of, indien hij zich het lijden van de mens bewust wordt, een verlosser. Boeddha werd geboren als Siddhartha Gautama. Siddhartha betekent: ‘hij, wiens doel is volbracht of van wie elke wens vervuld is’.

Volgens de voorspelling mocht de jonge prins het leed van de mensheid niet zien. Zou hij dit wel ervaren, dan zou hij geen machtig vorst worden. Daarom deed zijn vader alles wat binnen zijn mogelijkheden lag om Boeddha van de buitenwereld af te schermen. Hij bouwde een chique paleis waar Boeddha niet beïnvloed kon worden door verlokkingen en waar zelfs het gebruik van woorden als dood en smart was verboden. Ondanks alle luxe en weelde gaf Boeddha toch te kennen dat hij de wereld buiten de paleismuren wilde zien. Zijn vader nam hem mee naar een nabijgelegen stad, die hij van tevoren grondig had laten schoonvegen.

De hele stad was vervolgens versierd met bloemen. Alles wat een onaangename indruk op Boeddha kon maken, was verwijderd. Toch zag Boeddha een oude invalide man en een lijk dat werd weggebracht om te worden gecremeerd. Het was een schok voor de jonge prins dat mensen blijkbaar oud en ziek worden en uiteindelijk zelfs sterven.

Om zijn zoon afleiding te geven van deze confronterende gedachten, regelde zijn vader een huwelijk met een mooie prinses. Ze kregen samen een zoon, die door Boeddha Rahula (boei) genoemd werd. Hieruit bleek dat Boeddha zich nog steeds een gevangene binnen de paleismuren voelde. Tijdens een slapeloze nacht zag Boeddha dansmeisjes die uitgeput waren na hun vermoeiende dansen die avond. Boeddha zag dat hun gezichtjes alle levendigheid hadden verloren, terwijl ze tijdens het dansen zo vol vreugde en expressie waren. Hierna besloot Boeddha afstand te doen van de troon en de wereld in te trekken. Hij knipte zijn haar af en veranderde zijn naam in Gautama.

Zes jaar lang onderwierp hij zijn lichaam vruchteloos aan kastijdingen. Toen ging hij naar een plaats die toen bekend stond als Uruvela, Sambodhi, Vajrasana of Mahabodhi en die sinds de 18e eeuw Bodh Gaya heet. Daar stond een vijgenboom die de Bodhi Vriksha of Boom der Wijsheid wordt genoemd. Hier besloot Gautama te mediteren totdat hij verlichting zou hebben gevonden. Terwijl hij mediteerde, probeerde de demon Mara hem te verleiden via zijn mooie dochters. Toen dit geen succes had, zond Mara monsterlijke duivels maar ook zij konden de concentratie van Gautama niet verstoren. In een laatste wanhopige poging slingerde Mara een gloeiende frisbee die bergen kon doorklieven naar Gautama. De schijf veranderde boven het hoofd van Gautama echter in een overkapping van bloemen. Tot verbazing van christelijke missionarissen is hier een duidelijke overeenkomst met het christendom. Satan poogde immers ook de Heilige Antonius in verleiding te brengen. De christelijke missionarissen dachten dat dit een spel van de duivel was.

Na een aantal weken in meditatie verzonken te zijn, bereikte Gautama de verlichting. Hij begreep de bron van al het lijden en zag in dat hij alle begeerte achter zich moest laten om het lijden uit te sluiten. Toen werd hij Boeddha, bevrijd van al het leed en van de cyclus van reïncarnatie. Boeddha betekent ‘hij die ontwaakt (verlicht) is’. Nu stond hij voor de keuze om de wereld achter zich te laten en het Nirvana (de ongestoorde toestand van het hoogste bewustzijn) binnen te gaan of zijn medemens te helpen op het juiste pad te komen en te blijven. Mara drong erop aan dat Boeddha koos voor zijn persoonlijke verlossing, Brahma dat Boeddha zijn medemensen de weg zou wijzen. Boeddha gaf gehoor aan de stem van zijn schepper. Hij begon rond te trekken en zijn leer te verkondigen, stichtte een kloosterorde en legde de grondslag voor het boeddhisme binnen de lndiase cultuur. Na zijn dood werd de boeddhistische mythologie door zijn leerlingen verder ontwikkeld.

Tags: Boeddha Gautama Boeddha geboorte