Waar jaloezie is daar is haat. Haat openbaart zich op verschillende manieren. Jaloezie heeft geen vorm, deze blijft onder het oppervlak verscholen. Men zegt dat iedereen een lichte vorm van jaloezie in zich heeft. Om geen haat en jaloezie binnen te laten dringen in jouw Zijn dan is leren liefhebben zonder zelfzucht de oplossing.

Alle kritiek die je aan een ander wilt geven komt terug bij jezelf.

~ Boeddha

Haat en jaloezie worden vernietigd door onzelfzuchtige liefde. Als jaloezie en haat worden buitengesloten dan kun je goddelijke gelukzaligheid ervaren. Als we tegenwoordig naar het nieuws kijken dan is er op dit moment veel haat in de wereld. Haat die steeds grotere vormen aanneemt. Aanslagen, moorden, dreigementen enzovoort. De haat komt vooral uit het IK. Denk eens aan wat een ander vindt. Niet iedereen houdt van de kleur rood. Zo gelooft iedereen ook in een andere religie. Wat is de essentie van de religies? Liefde! Waarom laten wij als mensheid zo weinig liefde aan elkaar zien? De grondslag van elke religie is hetzelfde. Heb elkaar lief.

Verdraagzaamheid zal haat overwinnen

Boeddha was aan het wandelen langs het platteland, bedelend om een aalmoes. Hij naderde een dorp. Veel mensen in dat dorp had een grote genegenheid voor Boeddha. Maar net voordat hij de rand van het dorp bereikte, zag hij wat jongeren rondhangen. De jongeren bespotten Boedha. Boeddha stopte en ging zitten op een rots. Hij zei tegen hen: ‘Nou, heren, beleven jullie er plezier aan om mij te bekritiseren?“ Zonder reden, gingen ze door met het bespotten van Boeddha. Boeddha zei: “Blijf zo lang als je wilt.” Ze hekelden en bespotten hem tot een punt waar zij moe werden van hun eigen scheldwoorden. Boeddha’s verdraagzaamheid was zo goed ontwikkeld dat hun haat hem niet kon raken. In het begin vonden ze het leuk, maar na een tijdje raakten ze uitgeput, omdat ze niet de reactie kregen die ze wilden. Ze besloten om weg te gaan.

Terwijl ze wegliepen, riep Boeddha naar hen: ”Kinderen, ik wil je iets vertellen. In het dorp net hierbuiten, zijn er veel mensen die erg veel van mij houden. Als ze horen dat jullie mij zo behandeld hebben, zouden ze jullie flink aanpakken. Om jullie te redden van dat gevaar, ben ik hier gebleven op deze rots en heb het toegestaan dat jullie mij bespotten. Op die manier heb ik jullie een geschenk gegeven. Zonder ook maar een cent, zonder enige inspanning ben ik in staat om jullie zoveel plezier te geven, terwijl jullie mij alleen maar hebben bekritiseerd. Ik ben blij, omdat ik in staat ben om jullie allen plezier te geven en jullie te besparen van narigheid”.

Toen legde Boeddha nog een ander belangrijk punt uit op een manier om een onuitwisbare indruk te maken op hun harten. “Stel dat een arme monnik komt bij jullie thuis en vraagt om een aalmoes. Je brengt wat eten naar hem, maar stel dat het soort voedsel dat u aanbiedt onrein is en daardoor niet aanvaard wordt door de monnik. Wat gebeurt er dan? Omdat hij het aanbod niet heeft aanvaard moet je het terugnemen en zelf houden. Ook al bekritiseren jullie mij. Dit zijn de aalmoezen die jullie proberen aan mij te geven, maar ik heb jullie aanbod niet geaccepteerd. Jullie zullen zelf de aalmoezen moeten houden. Ze blijven met je. Zo zie je maar, alle kritiek die je aan een ander wilt geven komt terug bij jezelf. Jullie hebben mij niet bekritiseerd maar jezelf!

Men kan een brief sturen per aangetekende post naar een vriend. Als de vriend de aangetekende brief niet accepteert, wat zal de postafdeling doen met de brief? Het zal teruggestuurd worden naar de persoon die het verzond. Als u iemand bekritiseert, maar deze persoon wil niet uw kritiek accepteren, dan is het onvermijdelijk dat de kritiek naar u terug komt. Denk niet dat door het uiten van deze jaloezie en haat die u voelt, dat u hiermee de ander hiermee belemmerd. Het zal in werkelijkheid alleen uzelf belemmeren. Jaloezie en haat komen voort uit egoïsme en zal grote problemen veroorzaken voor degenen die hiermee besmet zijn.

Tags: aalmoezen Boeddha liefhebben Verdraagzaamheid zelfzucht