Wellicht dat u zich afvraagt wat er nou zo bijzonder is aan Ayurveda ten opzichte van al die andere natuurlijke of holistische geneeswijzen. We hebben tenslotte in Europa al diverse holistische, alternatieve geneeswijzen. Was alternatieve geneeswijze vroeger een grote onbekende, tegenwoordig is het vrij eenvoudig om bij goede therapeuten terecht te komen. Je kunt ze zo op het internet vinden of via vrienden of kennissen. Steeds meer mensen maken hiervan gebruik omdat ze iets mankeren waar de reguliere geneeskunde nog geen antwoord op heeft. Zo ook kun je terecht bij Ayurveda.

Ayurveda ziet alles als een geheel. Er is geen afscheiding of er niet bij horen. Alles is medicijn. Het is alleen de kunst om het juiste medicijn of dit nu een mineraal, plant of dier is op het juiste tijdstip toe te dienen.

Ayurveda is een van de oudste geneeskundige wetenschappen op Aarde. Het was de eerste wetenschap met kennis van het Leven die op schrift werd gesteld. In het begin via mondelinge overdracht later op palmbladeren, op papyrus en weer later op papier zoals we dat nu kennen. Een leuk weetje is dat in sommige dorpen in India, vaak ver verwijderd van de moderne wereld, er nog steeds heel bijzondere geneeswijzen worden ontdekt.

Zo is er een eenvoudige man die veel kennis heeft van de bomen in zijn regio. Hij kent het bos rondom het dorp op zijn duimpje. Hij was houthakker van beroep en kon mensen van het juiste soort hout voorzien. Op een dag kwam er een moeder met een heel ziek dochtertje bij hem langs en vroeg of hij misschien wist hoe haar dochter beter kon worden. De gewone dokter had haar opgegeven. Zo’n vraag had hij nog nooit eerder gehad. Maar omdat hij heel erg met haar te doen had, begon hij te peinzen hoe haar te helpen. Na een diepe meditatie kwam hij tot het inzicht dat haar dochter het aftreksel nodig had van de bast van een specifieke boom in het bos die hij wist te vinden. Hij ging de bast van de boom halen en gaf het met duidelijke instructies aan de moeder mee. Een week later kwam de moeder de man bedanken, met een huppelende dochter achter haar aan. Al gauw kwam de bevolking van het dorp erachter en sommige mensen gingen ook naar hem toe. Zo kwam het dat hij uiteindelijk zijn gewone werk moest neerleggen en zich voltijd ging bezig houden met het helpen van anderen. Het bijzondere hier is dat hij slechts met drie soorten boombast de meeste kwalen van mensen verhelpt! Tegenwoordig gebruikt hij ook kruiden. Omdat hij altijd heel zuinig leeft kan hij de rest van zijn leven mensen die naar hem toekomen gratis helpen. De bomen in het bos worden niet meer geveld maar gebruikt voor het algemeen welzijn van de mensen. Duizenden komen nog steeds jaarlijks naar hem toe voor hulp. Tja, hoe kan zoiets nou? Zeker als we kijken naar de medicijnenkast van een apotheker. Poeh, dan lijkt het schier onmogelijk. Maar het kan echt!

Ayurveda ziet alles als een geheel. Er is geen afscheiding of er niet bij horen. Alles is medicijn. Het is alleen de kunst om het juiste medicijn of dit nu een mineraal, plant of dier is op het juiste tijdstip toe te dienen. Daarvoor is een heel systeem ontwikkeld. Dit begint bij de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. De verhouding van de vijf elementen is beschreven voor alles in de schepping. De cyclus van de sterren, van seizoenen, de dag, de ontwikkeling van het menselijk lichaam, het minerale-, planten- en dierenrijk, het milieu en klimaat en de aandoeningen zelf. Heel eenvoudig gezegd wanneer je volgens de Ayurveda weet welke en wanneer de ziekte is ontstaan, waar in het lichaam en hoe het nu is t.o.v. de basisconstitutie, dan weet je ook het juiste medicijn te geven waarbij dosering en tijdstip (leeftijd, seizoen, tijd op de dag) heel belangrijk

ayurveda-tabel

Deze drie doshas zijn onderling met elkaar in balans op een voor iedere persoon unieke manier. Wanneer iemand gezond is kan een van deze doshas wat meer aanwezig zijn dan de andere twee. Bij sommige personen zijn er twee doshas die de overhand hebben en in een heel uitzonderlijk geval zijn de drie dosha evenredig aanwezig. Nog steeds is hier sprake van balans. Voor ieder levend wezen staat zijn basisconstitutie (de onderlinge verhouding van de drie doshas) vast vanaf de geboorte. Tijdens zijn leven zijn er allerlei interne en externe invloeden die deze balans proberen te verstoren. Daarvoor zijn dan weer allerlei maatregelen te nemen om deze verstoring minimaal te houden of bij onbalans van de basisconstitutie deze weer te verhelpen naar een gezonde balans. Maatregelen kunnen zijn dieet, leefstijl, leefomgeving, therapieën en medicijnen. Wanneer een persoon e.e.a. goed geregeld heeft op dit gebied zal hij/zij een lang, gelukkig en gezond leven kunnen leiden.

Het speciale van Ayurveda is wel dat het eeuwenlang voor een Vaidya (Ayurvedische dokter) gebruikelijk was om de hele gemeenschap gezond te houden. Hij lette op de mensen en hielp ze wanneer hij zag dat ze dingen deden die bijvoorbeeld tegen hun basisconstitutie in ging. Daar werd hij door de koning ook voor betaald, om mensen gezond te houden. Niet om ze beter te maken. Was dit laatste het geval dan voelde hij dat alsof hij zijn werk niet goed gedaan had. Dit is een hele andere manier van kijken naar gezondheid. Gelukkig zien we ook in Nederland nu langzaam aan artsen en specialisten komen die zich hebben verdiept in deze geneeskunde en mensen in hun praktijk met deze nieuwe kijk op gezondheid en genezing helpen. Hopelijk duurt het niet lang meer of deze geneeskunde is volledig geïntegreerd in het reguliere systeem zodat we als mensheid beter in staat zijn om onszelf en onze omgeving gezond, gelukkig en een lang leven te geven.

Tags: ayurveda Ayurvedische dokter kennis van het Leven medicijn Vaidya wetenschap