Ayurveda is een Sanskriet woord dat ‘Kennis van het Leven’ betekent. Er wordt gezegd dat het, met zijn meer dan 5000 jaar oude kennis, de oudste holistische geneeswijze ter wereld is. Overal is deze kennis verloren gegaan of opgegaan in de moderne geneeskunde, maar India heeft deze individuele holistische geneeswijze weten te behouden.

Positief en liefdevol denken zijn de beste medicijnen. Het besef laten ontstaan dat deze goddelijkheid in je zit, zorgt voor een band met het leven en God (welke naam je Hem/Haar ook geeft).

Historie

In de oudheid was Ayurveda een onderdeel van een spirituele traditie. Van over de hele wereld kwamen genezers samen op een veld. Zij wisselden medische kennis uit in hun gesprekken. Deze heiligen, zieners, artsen en chirurgen waren zeer toegewijde personen die gezondheid als een onlosmakelijk onderdeel van een spiritueel leven zagen. Er wordt ook gezegd dat zij door diepe meditatie directe goddelijke kennis verkregen. Kennis over de verschillende genezingsmethoden zoals preventie, lang leven en chirurgie kwam direct door openbaringen tot hen. Op deze manier waren dierproeven niet nodig!

Later werd alles door een heilige opgeschreven en verspreidde Ayurveda zich op deze manier over de wereld. In de loop van de eeuwen werd alle kennis onderbouwd met wetenschappelijk verantwoorde onderzoeken om te voorkomen dat het als wazig en mystiek zou worden afgedaan. Dat de oudste geneeswijze van de wereld pas nu ontdekt wordt door de moderne wereld heeft een duidelijke oorzaak. In het land van oorsprong, India, is het heel gebruikelijk dat iedere religie de ruimte krijgt om beoefend te worden, zo ook met de geneeskunde. Helaas kwam India in een lange periode van overheersing terecht waarbij deze zachte natuurgeneeswijze bijna helemaal verloren ging. Gelukkig was er nog steeds de oude traditie van mondelinge overdracht, vooral op het platteland. Dit zorgde ervoor dat ook al waren er geen universiteiten of Ayurvedische klinieken meer, de kennis en het beoefenen van Ayurveda toch bleef bestaan. Gelukkig is in India de afgelopen 90 jaar Ayurveda weer helemaal in opkomst. Er zijn weer universiteiten, klinieken en ziekenhuizen en vandaaruit verspreidt deze geneeswijze zich weer over de wereld.

Spiritualiteit

Volgens de Vedische geschriften is het leven heilig en het doel van het leven is deze goddelijkheid / heelheid in het leven te bereiken. Naar Ayurveda vertaald betekent dit dat hoe meer een persoon zijn heelheid realiseert, des te groter zijn gezondheid is. Dit blijkt ook uit de oude teksten waarin vermeld wordt dat een Ayurvedische arts wordt betaald naar rato van het aantal gezonde persoon in zijn leefgemeenschap. Maar goed ook want de man zou van honger omkomen wanneer hij zijn werk goed doet! Vanuit medisch oogpunt is het dus belangrijk dat een Ayurvedische arts een persoon inspireert om zijn spirituele pad te volgen. Positief en liefdevol denken zijn de beste medicijnen. Het besef laten ontstaan dat deze goddelijkheid in je zit, zorgt voor een band met het leven en God (welke naam je Hem/Haar ook geeft). Dit is een belangrijke stap. Daarnaast kunnen medicijnen en therapieën toegepast worden om lichaam, ziel en geest in balans te brengen. Ayurveda heeft drie belangrijke oude werken van waaruit de moderne Ayurveda verder is ontwikkeld. In een van die boeken (Charaka Samhita) wordt vermeld dat wanneer een Ayurvedische arts een persoon goed wil helpen in zijn proces naar heling, de persoon zich moet houden aan de voorschriften van genezing. Maar ook de arts dient zich bezig te houden met de juiste zaken. Een Ayurvedische arts kan nog zoveel kennis bezitten, maar wanneer hij niet in staat is om het Zelf of de Atma van de cliënt te bereiken, dan is hij geen effectieve genezer. Ook dient hij zich niet bezig te houden met roem en rijkdom maar met spirituele ontwikkeling.

Ayurveda gaat ervan uit dat werkelijke gezondheid verkregen wordt door het goed functioneren van vier velden, namelijk de fysieke en mentale gezondheid, werk of levensdoel, spirituele relaties en spiritualiteit. Een persoon heeft een goede fysieke en mentale gezondheid nodig om te kunnen werken. Om plezier en betekenis in het werk of levensdoel te vinden is het belangrijk dat men dat doet met de door God gegeven talenten. Iets wat men met veel plezier doet, wordt als zinvol, voedend en waardevol ervaren. Aan het einde van de dag blijft er dan zelfs nog energie over. Met een gezond lichaam kan nu genoten worden van een gezond sociaal leven en spirituele relaties komen op gang. Hierbij is het hebben van een persoonlijk innerlijk spiritueel leven belangrijk. Het is nu eenmaal zo dat het enige dat permanent is, je relatie met God is. Door deze persoonlijke relatie kunnen bergen verzet worden, worden relaties betekenisvolleren verkrijgt het leven een natuurlijk verloop. Het lichaam ontspant zich, de geest wordt alert en kalm en de basisbehoeften van het leven zijn voldoende om gelukkig te zijn. Spirituele relaties zorgen uiteindelijk voor een goede voedingsbodem om de eigen innerlijke spiritualiteit te gaan ontdekken, ervaren, voeden en ontwikkelen. Deze spiritualiteit zien in anderen en alles om ons heen volgt dan vanzelf.

Een belangrijk uitgangspunt van Ayurveda is om mensen te leren dat ze zelf de controle hebben over hun eigen gezondheid. Dit kan door te leven volgens de basisconstitutie in de eigen leefomgeving. Dit eigen genezende vermogen en de innerlijke spirituele wereld ervaren leidt uiteindelijk tot heelheid.

Tags: ayurveda geneeskunde geneeswijze gezondheid holistisch