Je bent de bewoner, je bent niet het lichaam en niet je gedachten.

Koning Dhritarashtra vraagt in de Bhagavad Gita aan zijn vriend Sanjaya, “Vertel mij, o Sanjaya, wat mijn zonen en die van mijn broer Pandu van plan zijn op het slagveld in Kurukshetra?” Sanjaya antwoordt: “O Koning! Uw oudste zoon Prins Duryodhana nadert leider Dronacharya, de guru van uw zonen, evenals de Pandava’s. Ik zie dat Duryodhana spreekt met Dronacharya. ” Hij zegt: “O Meester! Kijk goed naar ons dappere leger met zoveel gerenommeerde krijgers. Ze zijn afkomstig uit verschillende plaatsen om ons te steunen en om voor ons te vechten. Gelieve Sire, zorg ervoor dat de eerbiedwaardige Bhishma, onze leider, goed beschermt is te allen tijde’.” Sanjaya vervolgt: “Alle grote strijders aan beide kanten blazen op hun hoornschelpen, ze zijn klaar om de strijd beginnen. Ik kan ook zien dat Krishna en Arjuna blazen op hun hoorns blazen.” “Arjuna zit in een strijdwagen met Krishna. Krishna zelf als de wagenmenner. Vliegen vanaf die wagen is een kenmerk van Hanuman.Arjuna vraagt aan Krishna: ‘Krishna, kunt U de wagen naar een plek rijden midden tussen de twee legers? Ik wil graag een korte blik werpen op onze vijanden, de kwade Kauravas.

Krishna rijdt de wagen naar het midden, zoals gevraagd en zegt: ‘Daar, Arjuna, kijk goed naar uw tegenstanders’.
Arjuna observeert de beide kanten met krijgers. En wat ziet hij? Niemand anders dan zijn grootvader, zijn leraren, zijn neven en vele andere familieleden, zijn vrienden en ga zo maar door. Sommigen zijn opgesteld aan de ene kant en de rest op de andere.” Arjuna is diep verontrust door wat hij ziet en zegt: “Krishna, als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar vrienden en verwanten. Moet ik mensen van mijn eigen bloed doden omwille een koninkrijk? Nee Krishna, ik kan mijn vrienden en familie niet doden. Wat voor plezier kan ik beleven in het vermoorden van dierbaren? Welke voordelen? Integendeel, het is een zonde om een koninkrijk te winnen noch het vermoorden van iemand van je eigen volk.

Misschien zijn de Kaurava’s verblind door hebzucht en willen oorlog voeren, maar dat betekent niet dat ik dat ook moet doen. Ik hoef niet op dezelfde wijze te worden verblind door hebzucht, jaloezie net als de rest. Ik kan het gewoon niet aanvechten. Het is beter dat mijn vijanden mij doden dan dat ik hen dood.

Na het zien van dit alles zegt Sanjaya; “Dhirtarashtra, ik kan nu zien dat Arjuna zijn boog laat zakken in zijn wagen, vervuld van diepe angst.

Tags: Arjuna Bhagavad Gita koninkrijk krijgers Krishna oorlog