In de Vedische geschriften wordt duidelijk beschreven hoe mensen onderling onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar én met het universum. De vijf Basisprincipes die hieraan ten grondslag liggen, zijn de subtielste aspecten van het menselijk leven. Zij zijn kleiner dan het molecuul, het atoom en nog kleiner dan het subatomaire. Het is niet grijpbaar of direct meetbaar. We kunnen het wel indirect waarnemen in onszelf en de gehele natuur om ons heen.

Ayurveda is een van de weinige die niet tegen een persoon hoeft te zeggen dat men zich eerst slechter gaat voelen alvorens men beter wordt.

Deze subtiele Aspecten die uiteindelijk voor het grofstoffelijke tastbare deel van de schepping zorgen zijn: Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ruimte (Ether). Op hun beurt vinden we hen terug in vormen die wij in onze omgeving herkennen als de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. De subtiele Aspecten zorgen er ook voor dat we de vijf Elementen kunnen waarnemen met onze zintuigen. Hoe zouden we ons anders bewust kunnen zijn van de vijf Elementen? De toestanden welke we kunnen waarnemen zijn respectievelijk: vast, stromen, licht/hitte, beweging, ether in de vorm van ruimte, geluid.

Het ontstaan van deze vijf Basisprincipes wordt als volgt beschreven. Er is maar een bron, Baba, waaruit alles voortkomt, materie en de geest. Vanuit het eeuwige goddelijke ongemanifesteerde wordt het universum geschapen. Zoals een spin uit zijn lijf een draad laat ontstaan om een web te weven, zo ontstaat vanuit het goddelijke de schepping. Deze eerste draad kan als de klank AUM (Ruimte-Geluid) worden begrepen. Het eerste woord van Baba! Het Aspect Ruimte-Geluid is geboren. Vanuit het Ruimte-Geluid ontstaat er stroming, het Aspect Lucht ontstaat. Vanuit hevige beweging (wrijving) van Lucht ontstaat er hitte/licht, het Aspect Vuur ontstaat. Vanuit Vuur ontstaat het Aspect Water. Vanuit Water ontstaat het Aspect Aarde. Anders gezegd, vanuit het Subtielste Aspect Ether naar Aarde vindt er een verdichting plaats, het samendrukken van deeltjes. Nu zijn deze Subtiele Aspecten nog niet exact zoals de elementen die we om ons heen zien. Ze zijn de oorzaak (bron) van de vijf elementen zoals we die kennen. De subtielste Aspecten vormen de basis van alle werelden de goden- werelden en de menselijke wereld. Vanuit deze vijf Basisprincipes ontstaan vervolgens de elementen zoals we die kennen aarde, water, vuur, lucht en ether. De geest heeft vergelijkbare eigenschappen. Maar, zo zegt Ayurveda, de geest is op een ander pad, parallel aan de materie, geschapen.
De geestelijke eigenschappen worden omschreven als Rajas, Tamas en Sattva. Rajas is de toestand van de geest wanneer deze in actie is, bezig met het leven, de schepping. Het heeft vergelijkbare eigenschappen met het element vuur. Tamas is de toestand van de geest wanneer deze in rust is. Het heeft vergelijkbare eigenschappen met het element aarde. Sattva is de toestand van de geest wanneer deze kalm en observerend is, creatief en scheppend. Het zoekt de verbinding met Baba.
Met deze vijf Basisprincipes, subtiele Aspecten, werkt Ayurveda om lichaam, geest en ziel in balans te houden of te ondersteunen naar herstel en genezing. Het in balans houden van deze Principes is de fundering van het leven. Wanneer zij in balans zijn, zal het grofstoffelijke als vanzelf volgen en zorgen voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Hierdoor kan de persoon in kwestie zijn levensdoel bereiken, eenheid met Baba.

Door de kennis van de Vedische heiligen kan m.b.v. Ayurveda de persoonlijke basisconstitutie bepaald worden en naar aanleiding daarvan een leefstijl en dieet aangereikt worden dat de balans doet behouden. Dit is de kracht van Ayurveda. Het bepalen van iemands basisconstitutie (Dosha of Prakriti) geeft de onderlinge verhouding aan tussen de vijf Elementen, uitgedrukt in het Tridosha systeem: Vata, Pitta en Kapha. Deze wordt meegegeven vanaf de conceptie en blijft het hele leven hetzelfde. In geval van ziekte kan met behulp van de vijf elementen een genezingsproces op gang gebracht worden. Het bepalen van een aandoening zegt iets over het element (-en) dat vermeerderd, verminderd of gelijk gebleven is. De juiste therapeutische aanbevelingen worden vervolgens gegeven om de elementen weer te balanceren zonder de basisconstitutie van iemand te veranderen. Ayurveda is een van de weinige die niet tegen een persoon hoeft te zeggen dat men zich eerst slechter gaat voelen alvorens men beter wordt. Alles in de natuur is uit te drukken in de vijf elementen, het minerale rijk, het plantenrijk en het dierenrijk, de seizoenen, ritme van de dag enzovoorts. Dit zorgt ervoor dat Ayurveda de gehele natuur kan gebruiken om een persoon in balans te houden of te helpen naar herstel van balans.

Tags: Aarde ayurveda Lucht en Ruimte (Ether) Vedische geschriften vijf Elementen Vuur Water