De Gayatri mantra is de oudste en krachtigste Sanskriet mantra. Het woord ‘mantra’ bestaat uit de woorden ‘man’ (geest) en ‘tra’ (bescherming). Andere afgeleide betekenissen zijn: lettergreep of heilig woord. Mantra’s zijn spiritueel en energetisch geladen trillingsformules die in stilte inwendig worden gereciteerd, of hardop worden uitgesproken of gezongen. Ze zijn door verheven rishi’s tijdens diep meditatief schouwen ‘geconstrueerd’ en aan de mensheid geschonken.

Begin vandaag nog met de Gayatri Japa (reciteren) en vervolg dit met toenemende geestdrift. Doe dit opgewekt en met zichtbare vreugde, voor je eigen bestwil en in het belang van de menselijke samenleving. Zing elke dag de Gayatri en het zal je leiden tot de realisatie van de schittering van Brahman, je aldus vrijmakend van de beperkingen die de drie werelden omvatten, vrij van de drie aspecten van de tijd (verleden-heden-toekomst).

~ Sri Sathya Sai Baba

Op menselijk niveau kunnen we mantra’s vergelijken met de bekende wetenschappelijke formules. Mantra’s worden gebruikt om het hart te openen en de ontvankelijkheid te vergroten door elk aspect van het fysieke, mentale en emotionele lichaam aan te passen, klaar te maken en te openen, zodat men dichterbij een groter bewustzijn en diepere wijsheid kan komen en daar zelfs in kan doordringen.

(Opm. de woorden ‘Bhuh’ en ‘Bhuvah’ ondergaan bij het uitspreken van de mantra een grammatische vormverandering die ‘sandhi’ (lett. ‘vrede’) heet. Daardoor worden ze samengetrokken tot: ‘bhurbhuvah’. Een vrije vertaling van de betekenis van de Gayatri mantra luidt als volgt: Wij richten onze geest op de verheven pracht en de schittering van de Godheid, die met Zijn Glans al het leven in beweging zet. Moge Hij aan onze geest inspiratie schenken.

De Amerikaanse wetenschapper Dr. Howard Steingeril verzamelde enkele jaren geleden wereldwijd mantra’s, hymnen, gebeden en aanroepen en onderwierp hun kracht in zijn fysiologisch laboratorium aan modern onderzoek. Hij ontdekte dat de Gayatri mantra per seconde 110.000 geluidsgolven produceerde en verreweg de hoogste score behaalde. Zijn conclusie was: “The Gayatri mantra is the most powerful hymn in the world”. (De Gayatri mantra is de krachtigste mantra ter wereld). (Bron Google).

De Gayatri mantra is een vers van 24 lettergrepen, onderverdeeld in een drie-regelig vers van elk 8 lettergrepen. De naam van deze mantra als Gayatri is afgeleid van Gayantam Triyate iti. Dit houdt in dat degene die de Gayatri mantra reciteert beschermd wordt. Sathya Sai Baba vertelt dat de Gayatri mantra Shabda Brahman is. Shabda betekent geluid en wat is dan het geluid van Brahman? De Veda’s zijn het geluid van Brahman. Vandaar dat men kan stellen dat deze mantra de basis van de Veda’s is en daarom de naam Veda Mata verdient (Moeder van de Veda’s ) De Veda’s bestonden reeds lang voordat de eerste Avatar op aarde verscheen. Dat is de reden waarom Sathya Sai Baba heeft gezegd dat de Veda’s toebehoren aan de gehele mensheid en niet aan een of andere religie. Voorts bestonden de Vedische mantra’s al voordat de tegenwoordige talen evolueerden. Het is daarom dat het onmogelijk is deze oneindige Shabda Brahman te vertalen en te beschrijven in bijvoorbeeld de Engelse taal of in het Hindi. Het zou dan onmogelijk zijn om dezelfde vibraties op te wekken. Zoals de Zon met zijn glans bij de dageraad alles wakker roept, zo moge de Godheid die zich zowel in het individu als in de grootheid van de kosmos openbaart, het geestelijke bewustzijn van de mens wakker roepen. Moge Hij de mens inspireren tot goede daden. De goddelijke scheppingskracht zien wij in de schoonheid van de aarde met al haar natuurrijken, in de sterrenwereld en in het universum. We zien haar ook in de creativiteit van de menselijke geest. De creativiteit krijgt een bovenaardse glans wanneer ze van de Goddelijke geest zelf haar inspiratie ontvangt.
Het volledige geloof in de macht en de kracht van de Gayatri mantra wordt alleen dan in de zoekende mens opgewekt als hij de vereiste hoeveelheid enthousiasme, eerbied en liefde voor deze mantra heeft ontwikkeld.

Begin vandaag nog met de Gayatri Japa (reciteren) en vervolg dit met toenemende geestdrift. Doe dit opgewekt en met zichtbare vreugde, voor je eigen bestwil en in het belang van de menselijke samenleving. Zing elke dag de Gayatri en het zal je leiden tot de realisatie van de schittering van Brahman, je aldus vrijmakend van de beperkingen die de drie werelden omvatten, vrij van de drie aspecten van de tijd (verleden-heden-toekomst). ~ Sri Sathya Sai Baba

Tags: Gayatri Japa mantra reciteren