Het moederschap is een gift van God. Het zijn moeders die de toekomst van een land kunnen maken of breken. Vrouwen geven aan hoe mooi een cultuur is, als je vrouwen observeert, weet je hoe mooi de cultuur is. Het is een vooraanstaande taak van vrouwen om de cultuur te beschermen en te verzorgen. Je noemt je eigen land dan ook niet voor niets moederland, ook je eigen taal noem je geen vadertaal maar moedertaal.

Het zijn met name twee lessen die moeders hun kind zouden moeten bijbrengen, namelijk de angst voor het zondigen en de liefde voor het doen van goede daden.

~ Sri Sathya Sai Baba

Sai Baba zegt: “Het zijn met name twee lessen die moeders hun kind zouden moeten bijbrengen, namelijk de angst voor het zondigen en de liefde voor het doen van goede daden. Zijn de moeders liefdevol en tonen zij affectie naar anderen, zijn zij vrij van angst? Hebben zij compassie en een goed karakter? Wordt een baby gewiegd, worden en spelletjes gespeeld en worden zij onderwezen? Wordt er van hen gehouden?” Vooral de liefde die een kind tot 5 jarige leeftijd wordt gegeven, is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Baba geeft aan dat de oppas niet de liefde kan bieden die de moeder wel kan bieden en die zo belangrijk is voor het kind. Hoe liefdevol de oppas ook is, de liefde van de moeder is essentieel. De moderne westerse cultuur
draagt op veel manieren bij aan een verstoorde ontwikkeling, er is vaak sprake van onnatuurlijke en inhoudsloze moderne educatie en literatuur en verkeerde films.

Er zijn vijf typen moeders, namelijk ‘Deha Mata’ is de moeder van het lichaam namelijk de gever van het lichaam, ‘Gau Mata’ namelijk degene die melk geeft om het lichaam in leven te houden, ‘Bhu Mata’ namelijk moeder aarde Zij laat de gewassen groeien, ‘Desa Mata’ welke o.a. bescherming en liefde biedt wat vervolgens integrale ontwikkeling mogelijk maakt en de ‘Veda Mata’ aan de hand waarvan het doel van het menselijk leven wordt beschreven dit door middel van spirituele educatie wat langzaam aan leidt naar kennis van de ziel. Baba zegt dat vrouwen eerst het concept ‘thuis’, kinderen en echtgenoot moeten begrijpen. Zij zouden enthousiasme en vaardigheden moeten laten zien om zo tevredenheid en geluk te bereiken. Alleen zo kunnen talenten als opoffering, vruchtbaarheid, moraal en integriteit naar boven komen. Baba heeft gezegd dat Hij graag zou willen zien dat moeders vrouwen onderwijzen, zodat er goed voor de kinderen wordt gezorgd, zodat de kinderen goede burgers worden zoals uit het ‘Bharat’ principe spreekt. Bharat betekent de altijd zuivere cultuur door de eeuwenoude waarheden te praktiseren. Het is gerelateerd
aan de natuur van de mens en het is gebaseerd op een wereld die het menselijk hart inspireert.

Op deze manier komen goed handelen en integriteit naar boven. De Bharat gaat ervan uit dat ieder zijn daden opoffert aan God. Het leert ook dat elke daad uitgevoerd moet worden met devotie, geloof, gehoorzaamheid en nederigheid. Een geïntegreerde ontwikkeling kan pas echt plaatsvinden als men zijn talenten die hij van God gekregen heeft weer terug offert aan Hem. Vanuit de Bharat zul je pas echt geluk kennen wanneer de omgeving gevuld is met devotie en geloof. God is daar waar een ieder op deze manier handelt. Men moet niet vergeten dat er alleen tevredenheid over het leven zal zijn wanneer permanente geluk aanwezig is en dat het leven op een nuttige manier ingevuld zal moeten worden. Wanneer een moeder vanuit deze principes haar kind onderwijst, zal het kind geneigd zijn tot goed en integer handelen. Vanuit ditzelfde principe is de eerste titel van een vrouw ‘de Godheid van het huis’. Daarnaast is zij de gelijkwaardige helft van de man.

Man en vrouw hebben evenveel verantwoordelijkheid in het behouden van harmonie in huis. Haar prioriteit ligt thuis, bij de kinderen en haar man en als het nodig is bij werk. Als vierde titel is zij het symbool van het pad naar rechtschapenheid. De vrouw kan studies doen, de politiek ingaan etc., als zij thuis maar niet verwaarloost, wat de fundering is van haar leven.

Tags: bharat Deha Mata Gau Mata liefde moeders moederschap