De mens wordt achtervolgt door Maya in gedaante van Kama, (begeerte) en Trishna, (hevig verlangen).Trishna vraagt om geluid, voelen, aanraking, vormen, geuren. De vijf elementen waaruit de mens is samengesteld creëren deze eigenschappen.

Maya, de sluier van illusies. De grootste illusie is afgescheidenheid, want alles is goddelijk en het goddelijke is één; en al is ieder aspect van het ene anders dan elk ander, niet één is ervan gescheiden.

Geluid uit de ether, het voelen van de wind, vorm van het vuur, smaak van water en de geur van de aarde. De mens wil graag mooie geluiden horen die zijn gehoor strelen, het wind-element zorgt er voor dat we zachte gladde dingen willen voelen op onze huid, het vuur-element laat ons zoeken naar mooie vormen die het oog bekoren, het water-element laat je verlangen naar eten en drinken dat fijn proeft op de tong en het aarde element zorgt er voor dat de mens verlangt naar heerlijke geuren. Kama (begeerte) heeft een zoon met twee hoofden: Boosheid en Hebzucht, een tweekoppig monster. Door deze drie kwaadaardige valstrikken wordt het blijvende geluk je onthouden. Wanneer de mens alle moeite en inspanning die hij zich nu getroost om zichzelf en zijn gezin een comfortabel leven te bezorgen op God zou richten dan zou hij oneindig veel gelukkiger kunnen zijn. Maya zorgt er voor dat Gods Aangezicht voor hem verborgen blijft, terwijl God hem toe straalt vanuit elk schepsel, mens, dier, natuur en ook elk voorwerp. Alles is God, er is niets anders. Maya’s aard wordt bepaald door Tamas (duisternis en onwetendheid). Wanneer je diep in slaap bent bestaat alleen het zelf, maar juist dan komt Maya (illusie) of Ajnana (onwetendheid) hun storende en overheersende rol spelen. Je bent Brahman maar je bent je er niet van bewust. Het verschil met een mens die Weet (de Jnani) is dat hij zich hiervan bewust is, dat Brahman en hij Een zijn. Maya is niet echt en onverklaarbaar. Je kunt niet zeggen dat ze niet bestaat want overal is Maya werkzaam. Voor een verlichte heilige en de wijze mens (Jnani) bestaat er echter geen Maya meer, dan is het een merkwaardig verschijnsel. Voor mensen die Maya alleen verstandelijk benaderen is het niet uit te leggen; voor een gewoon mens is zij echt. Gezien vanuit een esoterisch standpunt is Maya verbonden met het astraal lichaam wat weer verbonden is met het energetisch centrum de zonnevlecht (chakra) , ter hoogte van de maag. Het stoffelijk lichaam sluit hierop aan.

Tags: afgescheidenheid astraal begeerte chakra duisternis illusie maya onwetendheid sluier zonnevlecht