Onze kinderen kun je zien als pasgeplante jonge bomen, lieflijk om te zien en veelbelovend voor de toekomst. Zij kunnen door onze wijze zorg en verstandig gerichte liefde uitgroeien tot ideale ingezetenen van het land; ze kunnen burgers worden die de voorschriften, vastgelegd in de Sanatana Dharma, begrijpen, waarderen en ervaren en ondergaan. De Sanatana Dharma is de leidraad van de Shri Satyam Sai World Foundation.

De ouders moeten er voor zorgen dat er een fundament wordt gelegd dat sterk en stabiel is.

Deze voorschriften van eeuwige rechtschapenheid geven de mens kennis van het Universele Zelf. Het individuele Zelf is hier slechts een aspect van. De eerste levensjaren zijn het allerbelangrijkst voor een kind. Daarom moeten zowel moeder als vader samen de verantwoordelijkheid dragen voor een juiste opvoeding. Tijdens deze beslissende jaren zijn alle vaardigheden, opvattingen, vooroordelen en emoties die de toekomst kunnen maken of breken, gegrondvest op het karakter. De ouders moeten er voor zorgen dat er een fundament wordt gelegd dat sterk en stabiel is. Echter, hoe staan ouders er tegenwoordig zelf voor om deze taak goed te kunnen uitoefenen? Meestal hebben ze weinig of geen kennis van hun eigen cultuur, geloven zij niet in bepaalde waarden, volgen ze geen spirituele leefregels en kennen zij ook geen innerlijke vrede. Het opvoeden van kinderen moet gebeuren in een sfeer die eerbied ademt en hun moet devotie, dienstbaarheid en samenwerking worden bijgebracht. Hun moet respect worden bijgebracht voor de ouders, leraren en ouderen. Juist in hun kinderjaren moeten zij weten dat de wereld een verbazingwekkende schepping van God is en dat zijzelf daarvan het meest verbazingwekkende voortbrengsel zijn! Een kind weet heel goed dat het niet zomaar een samenraapsel is van ledematen. Zo jong als ze zijn, kunnen ze zich al een voorstelling maken van de Kracht die in hen woont en die de drijfveer is achter al hun daden. Door het zingen van gewijde liedjes (bhajans) en het luisteren naar heilige leringen (shravana) kunnen ouders en leraren deze verheven waarheid diep in hun kinderen laten doordringen. Ga als ouder naar bhajan- en meditatiebijeenkomsten en moedig de kinderen aan dit ook te doen. Het is een bijgeloof dat meditatie en japa wel kunnen wachten tot je met pensioen bent. Je kunt er nooit te vroeg mee beginnen. Hier en nu is het meest geschikte moment. Leer je kind het rechte pad te bewandelen door te prijzen wat goed is in hen en veroordeel dat wat verkeerd is. Zo leren zij het beste. Helaas zijn er veel ouders die het niet zo nauw nemen en roken, drinken, gokken en leugens vertellen in bijzijn van hun kinderen. Op deze manier beïnvloeden zij de tere ziel van hun kroost op een zeer negatieve manier. Zaai in de gedachten van die kleine mensen geen haat of minachting voor een geloofsovertuiging of een cultus. Leer ze bij het opstaan in de ochtend te bidden en dit ook te doen in de avond voor het slapen gaan. Doe dit zelf ook: je zult er kalmer en vrediger door worden.

Voor je kinderen doe je alles, je geeft ze alles wat je denkt dat ze nodig hebben. Maar een comfortabel leven alleen is echt niet alles. Wees ook actief bezig met goed doen aan anderen, broederschap, gelijkmoedigheid, tolerantie en mededogen. Leer dit aan je kinderen.

Tags: bhajans broederschap devotie Dharma dienstbaarheid karakter kind kinderen ouders samenwerking Sanatana Dharma Sathya Sai Baba spirituele leefregels