Voor moslims is Hij Allah. Voor christenen is Hij Jahwe. Voor hen die Vishnu vereren, is Hij de Goddelijke Behoeder, en voor de dienaren van Shiva de Goddelijke Bevrijder. De waarheid is dat Hij de Waarheid openbaart, dat Hij de Ene is, die liefdevol leven, gezondheid en voorspoed geeft aan allen die Hem eren.

Allen zouden in eenheid moeten leven als kinderen van één moeder. de kinderen van één moeder. Eenheid zal naar zuiverheid leiden en beiden zullen naar Goddelijkheid leiden.

~ Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba over Eenheid

Swami houdt niet van het woord religie, dat vaak verkeerd wordt gebruikt. Religie moet een hulp zijn om godsrealisatie te bereiken. Maar mensen creëren enge hokjes waardoor gevoelens ontstaan als: “Ik ben een moslim, ik ben een christen, een sikh, enz.“ Liefde maakt die onderscheiden niet. Het is de basis van alle menselijke waarden en je dient die liefde ten volle in praktijk te brengen om je menselijkheid te rechtvaardigen. De voornaamste les van spiritualiteit is leven in eenheid. Van geestelijke studie ging Jezus voort naar een gericht zoeken van God in de stoffelijke wereld. Vervolgens ging Hij verder met het innerlijk aanschouwen en overpeinzing van God. Tenslotte volbracht Hij het geheel in God te verzinken en één te worden met God.
De belangrijkste taak van de mens is de eenheid te herkennen die ten grondslag ligt aan de verscheidenheid.

Tags: christenen Eenheid goddelijkheid Jezus moslims sikh verscheidenheid