In de jaren zestig van de vorige eeuw werd een 10 dagen oud olifantje liefdevol door Baba geadopteerd nadat hem verteld was dat haar moeder de vorige dag was gestorven.

Baba heeft ooit gezegd, tijdens het leven van Gita, dat zij zo ver ontwikkeld was in haar bewustzijn dat ze in een volgend leven niet meer als olifant maar als mens geboren zou gaan worden.

Swami bezocht op dat moment het Mudumalaiwoud bij Mysore. Het olifantje was zo klein dat het in Baba’s auto paste en zo nam Hij haar mee naar Prasanthi Nilayam. Daar stelde Baba twee mensen aan, Murali en Sathyanara yana, om voor haar te zorgen en zelf ging Hij elke ochtend en avond naar haar toe en voerde haar. De aanhankelijkheid van het olifantje was bijzonder groot; zodra ze Baba opmerkte rende ze naar hem toe zoals een kind naar zijn moeder rent. Deze innige relatie duurde zo’n 50 jaren tot aan het einde van Sai Gita’s leven. Olifanten behoren tot de meest intelligente dieren. Ze vertonen o.a. de volgende gedragspatronen: medelijden, altruïsme, geheugen, zelfbewustzijn, rouw en sociaal gedrag. Menig keer zagen de omstanders tranen rollen over de wangen van Gita. Wanneer de tijd voor darshan was aangebroken en Swami iets later verscheen dan gebruikelijk was, stond Gita ongeduldig heen en weer te zwaaien op haar plek van waaruit ze Baba kon zien aankomen. Er was dus een heel sterke emotionele en liefdevolle band gegroeid tussen Gita en Swami. In het Hindoeisme speelt de olifant een vooraanstaande rol: hij is het symbool van kracht, van heilige wijsheid, van intelligentie en macht die onoverwinnelijk is en ook van koninklijke waardigheid. Na het definitieve heengaan van Sai Gita, op 22 mei 2007, werd zij met alle eer begraven in het speciaal voor haar gebouwde onderkomen dat versierd is met prachtig houtsnijwerk in Puttaparthi. Baba heeft ooit gezegd, tijdens het leven van Gita, dat zij zo
ver ontwikkeld was in haar bewustzijn dat ze in een volgend leven niet meer als olifant maar als mens geboren zou gaan worden. Hieruit blijkt wel dat het bewustzijn, wat in alle levende wezens aanwezig is, niet statisch is, maar geleidelijk doorgroeit. Wanneer we naar belangrijke aloude, esoterische kennis kijken, leren we dat er 5 Natuurrijken zijn: 1. Mineralenrijk, 2. Plantenrijk, 3. Dierenrijk, 4. Mensenrijk, en 5. Geestelijkrijk. Al deze natuurrijken zijn aan elkaar verbonden.

Naar dit laatste, geestelijke rijk, zijn wij mensen, op dit moment in tijd, bezig naar toe te evolueren. Wie daar aan toe is, probeert zich geestelijk en spiritueel verder te ontwikkelen en op deze manier dichter in de richting van God te groeien. Wanneer we eenmaal als mens geboren mogen worden heeft ons bewustzijn dus al een hele lange weg afgelegd, te beginnen in het mineralenrijk, door het plantenrijk en door het dierenrijk naar uiteindelijk het mensenrijk en van daaruit naar het geestelijk rijk. De dieren zijn op zielsniveau middels een groepsziel met elkaar verbonden terwijl de mensen (op een bepaald moment) een geïndividualiseerde ziel kregen. Een grote Avatar als Sai Baba heeft de macht om een in bewustzijn ver gevorderd dier zoals Sai Gita “over te plaatsen” vanuit het dierenrijk naar het mensenrijk. Je kunt zeggen dat deze nieuw geboren mens dan een relatief “jonge ziel” heeft. Een dier wordt dus op ’n bepaald moment niet opnieuw geboren als dier maar bereikt (afhankelijk van de groei van het bewustzijn) uiteindelijk het mensenrijk. Voor de eerste keer geboren als mens ligt de volgende evolutionaire weg voor hem/haar open namelijk het verder vergrote van datzelfde bewustzijn richting het Geestelijk rijk. Omdat wij mensen bovenaan de evolutionaire ladder staan tenopzichte van de onderliggende Natuurrijken geeft dit ons tegelijkertijd de volle verantwoordelijkheid tenopzichte van het mineralen- planten- en dierenrijk. Deze rijken zijn aan ons toevertrouwd, zij geven ons ons bestaan in de vorm van voedsel, zuurstof etc. Tegelijkertijd zijn wij verantwoordelijk voor een juiste manier van beheer van de onderliggende natuurrijken. Wordt het niet hoog tijd dat dit tot de mensheid doordringt zodat we de verantwoordelijkheid voor het plantenrijk ( o.a. het Amazone gebied) het dierenleven (o.a. de bioindustrie) en het milieu kortom, de verantwoordelijkheid voor de planeet Aarde en alles wat daarop leeft, daadwerkelijk op ons nemen?

Tags: dierenrijk natuurrijken Olifant Sai Gita zelfbewustzijn