Hoe minder je praat, des te meer je mentale kracht toeneemt. Door het toenemen van de mentale capaciteit neemt ook het onderscheidingsvermogen toe. Hierdoor ga je het welzijn van de wereld inzien in plaats van alleen het individuele welzijn. Deze gevoelens moeten op jonge leeftijd gestimuleerd worden.

Minder praten - meer werken! Er wordt te veel gepraat. Als gevolg van overmatig praten, wordt spirituele energie verspild.

~ Sri Sathya Sai Baba

Voordat je iets zegt DENK eerst na voor je het zegt;

1. Is het noodzakelijk?
2. Is het de waarheid?
3. Is het vriendelijk?
4. Kan je er iemand mee kwetsen?
5. Komt het ten goede van de stilte?

De eerste stap in de Sadhana is de reiniging van de spraak. Praat lief zonder woede. Schep niet op over je verworvenheden. Wees nederig en enthousiast om te dienen. Let op je woorden. Oefen de stilte. Dat zal je verlossen van verspilde gedachten en voorkomt afgescheidenheid. Breng elke ochtend en avond een paar minuten door in stilte in een tempel of thuis. Breng die tijd door met de hoogste spirituele krachten die je kent. Verblijf in Zijn toenemende en inspirerende gezelschap. Aanbid Hem mentaal; draag alle handelingen die je uitvoert op aan Hem. Je komt sterker uit de stilte dan voordat je er in ging. Ik dring aan op stilte. Praat minder, praat zachtjes wanneer je moet praten. Leg je verdriet, behoeften en problemen niet in de oren van degenen die hun eigen bagage aan problemen hebben. Ze zijn niet geïnteresseerd in het toevoegen van jouw problemen aan hun problemen. Ik ben hier om te luisteren naar jou, om jou te troosten. Verhef je stem niet in het bijzijn van hen die mediteren of over Gods naam lezen of schrijven.

Tags: Baba stilte