Het is geen devotie (bhakti) als je met een bloemenslinger in je hand opgaat in onbenullige conversatie op heilige plaatsen. Ik wens en apprecieer het evenmin wanneer wie dan ook mij bloemen en vruchten brengt. Breng mij de geurige bloem van een zuiver hart en de vrucht van een door spirituele discipline zacht gemaakte geest, dat is wat ik het liefst heb, niet deze dingen die buiten jullie zelf om voor zoveel geld beschikbaar zijn, zonder enige inspanning die de geest verheft.

De belangrijkste bron van gelukzaligheid is toewijding aan God; niets anders kan die echte en blijvende vreugde geven.

~ Sri Sathya Sai Baba

Om van dat soort inspanning de smaak te pakken te krijgen, moet je in het gezelschap gaan verkeren van grote en goede mensen en je verheugen in goede gedachten. Vergroot je voorraad gelukszaligheid, verbeter de kwaliteit van je onderscheidingsvermogen (viveka) op alle mogelijke manieren, en probeer zoveel mogelijk van deze twee in voorraad te houden, zodat je steeds, wanneer dat nodig is, uit die voorraad kan putten.

De belangrijkste bron van gelukzaligheid is toewijding aan God; niets anders kan die echte en blijvende vreugde geven. Word je bewust van je verwantschap met God. Die verwantschap is niet zomaar wat fantasie of een gefingeerde theorie. Zij is sinds oeroude tijden tot ons gekomen, vanaf het begin van de tijd zelf. Zij zal standhouden tot het einde der tijden of, met andere woorden, tot het einde van de tijd voor zover dat jullie betreft. De Godavari voert alle wateren van al de zijrivieren onverbiddelijk naar de zee.

De regen valt op de bergen en golft in stromen de vlakten in, en de volle Godavari snelt door de delta. Zo ook wordt de individuele ziel (jiva) op de weg van rechtschapenheid(dharma-marga) geboren, reist via de weg van actie (karma-marga) en snelt door de weg van de wijzen (sadhumarga), om de weg van de Opperste Werkelijkheid (Brahma-marga) te bereiken. De karma-marga en de sadhu-marga worden door de organen van waarneming opengelegd. Houd die onbesmet van demonische eigenschappen en zie nauwlettend toe dat er geen terugval is. De zintuiglijke organen trekken je omlaag in de doolhof van de uiterlijke wereld. De koe eet gras en drinkt watergruwel, maar daaruit produceert zij zoete, kracht gevende melk; laat zo ook de ervaringen die door de zintuigen worden bijeengebracht, helpen om de zoetheid van vriendelijkheid te produceren, de zuiverheid van devotie en de kracht die vrede brengt.

Tags: devotie gelukzaligheid toewijding