Parallel aan de functie “Sevadal Logistiek” staat de functie “Sevadal opbouw/afbouw Zaal” centraal. Met dien verstande dat bij deze functie men zich puur met de inrichting van de zaal bezighoudt voordat een evenement, zoals kirtan gaat plaatsvinden.

Vindt u het leuk om zich met dit soort aspecten bezig te houden en wilt u ook een steentje bijdragen bij het opbouwen/afbouwen van de zaal? Reageert u dan direct op de functie: “Sevadal opbouw/afbouw Zaal!