Technische zaken/aspecten, voorafgaand aan een kirtan of een ander evenement, gaan steeds een grotere rol spelen binnen de Foundation, zoals de belichting, opstelling/bekabeling van audio/video-apparatuur, diverse hand-en-spandiensten die ad hoc nog geregeld moeten worden. Daarbij nog vele andere ‘ambachtelijke’ en/of technische klussen, die om de hoek kunnen komen kijken, met dien verstande dat het allemaal geen ‘Rocket Science’ is.

Heeft u gevoel/affiniteit met techniek in de ruimste zin des woords en vindt u het leuk om hieraan een bijdrage te leveren of zelfs te brainstormen over mogelijke oplossingen voor diverse technische problemen, die eventueel kunnen ontstaan. Met andere woorden, bent u de ‘duizendpoot’, die wij zoeken? Dan zouden we u gaarne willen verwelkomen als ‘Sevadal Techniek’.