De dood – het grote mysterie

Waarom zijn we zo angstig voor de dood? Er wordt vrijwel niet over gesproken, mensen duwen elke gedachte [...]

Over de dood en haar doel

Wanneer een mens overgaat en zijn stoffelijk lichaam verlaat dan maakt hij deel uit van een groot eenwordingsproces. [...]