Goede Vrijdag: de kruisiging van Jezus

Met Goede Vrijdag gedenken christenen het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. [...]