Beleidsplan

header - Beleidsplan

Visie / Doel

De Shri Satyam Sai World Foundation is een vrijwilligersorganisatie in de vorm van een stichting met als doel het bevorderen van de universele waarden van de Sanatan Dharm op spiritueel, ethisch, sociaal, cultureel en humanitair vlak, voor een ieder, ongeacht ras, leeftijd, afkomst of overtuiging teneinde harmonie en maatschappelijke betrokkenheid in de samenleving te vergroten. Sanatan Dharm staat voor ‘de eeuwige waarden’ die het bestaan, het leven en de evolutie dragen, zoals beschreven in de Vedische geschriften. Het maakt niet uit welk geloof je aanvaardt, het leidt allemaal tot dezelfde universele en spirituele waarden.

De stichting realiseert haar doel door middel van het organiseren van informatieve, intellectuele, amuserende en spirituele (inter)nationale activiteiten zoals de maandelijkse kirtans (lofzang ter ere van God), het Happy Family Weekend (lezingen, discussies, studiekringen, yoga, meditatie, gezellig samenzijn) en het uitbrengen van een nieuwsblad. De stichting maakt promotie van de activiteiten op shrisswf.org en via social media kanalen.

Als basis voor alle activiteiten van de ShriSSWF worden de leringen en aanwijzingen van Sri Shirdi Sai Baba, Sri Sathya Sai Baba en Shri Satyam gevolgd. Belangrijke quotes zijn ‘Sabka Malik Ek’, hetgeen betekent: ‘Iedereen heeft dezelfde spirituele leider/God’ en ‘Love All, Serve All’ waarin liefde en vrijwilligerswerk voor een ieder centraal staan. Eén van de kernpunten die centraal staan bij de stichting is dan ook ‘Seva’, oftewel onbaatzuchtige dienstverlening. Dit is in een aantal vormen binnen de organisatie zichtbaar. De organisatie is blij dat de vele vrijwilligers zich altijd met plezier inzetten voor de werkzaamheden die zij verrichten.

Eigen ruimte/Ashram

Om het doel te kunnen bereiken is een eigen ruimte onmisbaar. Het maandelijks huren van een ruimte gaat gepaard met toenemende hoge kosten. Hierdoor is het niet mogelijk om meerdere activiteiten op korte termijn te organiseren aangezien de uitgaven hoger dan de inkomsten zullen zijn.

Derhalve is het nevendoel opgesteld om een Ashram (spiritueel centrum) te bouwen in Nederland of omstreken. De Ashram zal de mogelijkheid bieden om onbeperkt (deels kosteloos) activiteiten te organiseren en zal een prominente rol spelen in de ouderenzorg door ondersteuning van senioren die niet meer in staat zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen. Daarnaast zullen de senioren zorgeloos activiteiten van de vrijwilligersorganisatie bij kunnen wonen. Dit sluit aan bij het kernpunt ‘Seva’. De stichting wil dit spiritueel centrum realiseren op basis van de inkomsten die gegenereerd worden middels activiteiten en donaties. Bij de realisatie van een spiritueel centrum zal er in huurkosten kunnen worden bespaard en is sprake van eigen locatie en faciliteiten, waardoor er meer mogelijkheden voor de activiteiten zullen zijn teneinde het doel van de stichting optimaal te realiseren.

Tijdelijke ruimte

Het spiritueel centrum is een uitgebreid toekomstplan die wij uiteindelijk zullen realiseren. Het korte termijn doel is: het kopen van een eigen bestaande ruimte/onderkomen om als organisatie door te kunnen groeien en kosten te besparen. Door een (tijdelijke) eigen ruimte is het mogelijk om meer activiteiten te organiseren, hetgeen de bezoekers in de gelegenheid stelt zich steeds meer te ontwikkelen op spiritueel, intellectueel en humanitair gebied.

De Shri Satyam Sai World Foundation hanteert geen beloningsbeleid. Alle vrijwilligers verlenen onbaatzuchtige diensten ten einde de groei van de organisatie te bevorderen.

Interessante columns

column Zonnegroet

Verwelkom de zon in je hart ~ door ShriSSWF

De zon wordt al duizenden jaren en in menige cultuur als godheid vereerd. Zoals door de Azteken, de Grieken, de oude Egyptenaren en ook de hindoes. In India wordt de verpersoonlijking van de zon ‘Surya’ vereerd. Surya rijdt met zijn vrouw ‘Adit... Lees verder »

column Kabir

Kabir ~ door ShriSSWF

Wie was Kabir? De heilige en dichter Kabir Das, kortweg Kabir genoemd, werd geboren in een weversfamilie in Varanasi, de huidige Benares, in de 14e eeuw. Hij was een ongeletterde wever maar verzette zich tegen de kastenverschillen en bekritiseerde de... Lees verder »