Toelichting Missie

header - Missie van Stichting ShriSSWF

In de Vedische leer zijn de universele grondbeginselen van de Sanatana Dharma – in het Westen beter bekend onder de naam hindoeïsme – vastgelegd. De Sanatana Dharma kent geen grondlegger; een begin noch een einde, zoals bij het christendom of de islam en is niet alleen voor een bepaalde doelgroep bestemd doch voor de gehele mensheid.

Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen mensen onderling. Deze Vedas – wat ‘weten’ betekent – zijn duizenden jaren geleden in India geopenbaard. Men gelooft daarom dat de Vedas alle kennis van de wetten en principes in de natuur en in de mens zelf omvatten en dat zij door hun eigen tijdloze aard nooit verloren kunnen raken.

Sanatana Dharma staat voor ‘de eeuwige waarden’ die het Bestaan, het Leven en de Evolutie dragen, zoals beschreven in de Vedische geschriften. Het behoort de gehele mensheid toe, omdat het geen aanwijsbaar begin kent en als essentie heeft het in harmonie leven met elkaar en met de natuur. De Sanatana Dharma staat voor uiterste verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en geestelijke vrijheid en predikt derhalve in geen geval bekering naar of van andere religies. Het is in feite geen godsdienst, geloof of religie en staat in het Oosten beter bekend als een morele levensbeschouwing ofwel ‘a way of life’.

Activiteiten ter bevordering van een harmonieuze samenleving zullen centraal staan bij de Stichting. In de logo van de Stichting zijn daarom de symbolen van de zes grootste wereldgodsdiensten samengebracht met de vredesduif op een lotusbloem in het midden.

De kernactiviteit is en blijft de kerkdienst, welke gehouden wordt in de vorm van kirtans (devotionele lofzang voor God). De kirtan is toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur, religie of overtuiging. Daarnaast valt ook te denken aan het houden van lezingen over de vijf universele menselijke waarden, het houden van interculturele dialogen en yogalessen. Daarnaast is de verwachting (op lange termijn) dat geleidelijk aan door toename van donaties, plannen ontwikkeld kunnen worden voor de realisatie van een Tempel / Multicultureel Spiritueel Centrum.

De realisatie van een Multicultureel Spiritueel Centrum zal een meerwaarde betekenen voor de inwoners van de regio, daar er bijzondere activiteiten zoals yoga beoefening, muzieklessen, onbaatzuchtige dienstverlening aan de gemeenschap en integratie bevorderende activiteiten ontplooid kunnen worden.

Praktisch gezien zijn de Vedische geschriften bedoeld om ideale levenspatronen, levenswijzen zichtbaar te maken, zoals modellen van ideaal denken, gedrag en relatiepatronen tussen mensen, natuur, culturen en landen. Doel is om een zo hoog mogelijke morele, spirituele en harmonieus leven te leiden die gebaseerd zijn op de vijf universele menselijke waarden (Waarheid, Rechtschapenheid, Vrede, universele Liefde en Geweldloosheid). Uit het hindoeïsme is o.a. het boeddhisme, jainisme en sikhisme ontstaan. De tendens heden ten dage van individualisering, intolerantie en fundamentalisme heeft geen plaats binnen het hindoeïsme, derhalve ook niet binnen de Stichting Shri Satyam Sai World Foundation.

Interessante columns

column Kindje Sai Baba

Het kindje Sathya Sai Baba ~ door ShriSSWF

De geboorte van gewone stervelingen is het directe gevolg van eerdere levens. De karma van eerdere geboorten, dat wil zeggen, de aard van de daden verricht, zowel goed als slecht, bepalen de toekomstige janma’s of geboorten. Kortom, menselijke gebo... Lees verder »

column Kleuren

Kleuren ~ door ShriSSWF

Betekenis van kleuren De warme kleuren: Rood wordt geassocieerd met kracht, wilskracht en energie. De rode kleurstraal correspondeert met de basischakra onder aan de wervelkolom, die onze lichamelijke vitaliteit stimuleert. Oranje wordt geassocieerd ... Lees verder »