23 november 1926 is een dag met gouden letters in de geschiedenis van de mensheid. Op die dag werd een charmante baby-jongen bij het gezin Ratnakara geboren in het toen kleine dorpje Puttaparthi. Niemand besefte toen (pas een lange tijd daarna) dat de Godheid in menselijke vorm was geïncarneerd als Ratnakara Venkata Sathyanarayana Raju, kleinzoon van de heer Kondama Raju, en de zoon van Pedda Venkama Raju en Easwaramma.

Met Zijn lieve lachjes verwarmde Hij de harten van diegenen die het voorrecht hadden om dicht bij Hem te zijn. Dit is hoe Zijn missie begon. Het transformeren van de harten van degenen die dicht bij Hem waren in Zijn Goddelijke liefde.

De geboorte van gewone stervelingen is het directe gevolg van eerdere levens. De karma van eerdere geboorten, dat wil zeggen, de aard van de daden verricht, zowel goed als slecht, bepalen de toekomstige janma’s of geboorten. Kortom, menselijke geboorte is een karma janma, het gevolg van eerdere geboorten. Echter, wanneer de Heer komt in menselijke vorm, is het een ander verhaal.
Hij incarneert als een deel van Zijn ondoorgrondelijke Kosmische Drama, om als het ware een cameo rol te spelen. Hij bepaalt het tijdstip en de plaats van Zijn incarnatie, de ouders, en ook hoe Zijn leven zou lopen. De geboorte van de Heer als een mens is een deel van Zijn Goddelijke Spel of Leela, met andere woorden Zijn leven is een Leela Janma.

In de Sathya Sai Menswording: de Heer koos de familie Ratnakara vanwege de zuiverheid, vroomheid, en de toewijding van haar familieleden. Voorafgaand aan de incarnatie, had Pedda Venkama Raju en Easwaramma gezegend met een zoon en twee dochters, Seshama Raju, Venkamma en Parvathamma. Enkele jaren gingen voorbij en Moeder Easwaramma verlangde naar een andere zoon. Zij voldeed aan alle voorgeschreven essenties en al snel werden haar gebeden verhoord. Ze was weer moeder geworden. Nog vóór de geboorte wist Easwaramma dat het kind dat geboren zou worden geen normaal kind zou zijn.

Er was een duidelijke reden voor deze overtuiging. Ergens in het jaar voor de geboorte van deze nieuwe jongen was Lakshmamma, de schoonmoeder bezig met de aanbidding naar de Heer Sathyanarayana. De Heer verscheen toen in haar droom en zegende haar, wat aangeeft dat hij geboren zou worden in haar familie. Lakshmamma vertelde over haar droom tegen Easwaramma. Kort daarna maakte Easwaramma een zelfde ervaring mee. Op een dag haalde Easwaramma water uit de put toen ze werd opgeschrikt door een grote blauwe bal van licht. De bal kwam direct naar haar toe en doordrong haar lichaam. Easwaramma viel flauw. De Heer had zich in haar baarmoeder voor Zijn verblijf voorafgaand aan de fysieke geboorte als Sathyanarayana Raju genesteld. Zo werd de Heer niet verwekt, maar onbevlekt ontvangen, zoals Zijn Zoon Jezus dat ook was geweest, tweeduizend jaar geleden.

Sathya werd geboren in de vroege uren van 23 november 1926. Er waren een aantal ongewone voorvallen bij Zijn geboorte, zoals ook in Zijn jeugd en net als bij de Heer Krishna. Hoewel ze allemaal sterke hints zagen van Zijn Goddelijkheid, besefte ze pas veel later dat Sathya de Heer zelf is. Dat alles feilloos wordt erkend dat Sathya meest ongewoon, extreem intelligent, vroegrijp en bovenal altijd vol van liefde en mededogen is.

Sathya werd geboren in de vroege uren van 23 november 1926. Er waren een aantal ongewone voorvallen bij Zijn geboorte, zoals ook in Zijn jeugd en net als bij de Heer Krishna. Hoewel ze allemaal sterke hints zagen van Zijn Goddelijkheid, besefte ze pas veel later dat Sathya de Heer zelf is. Dat alles feilloos wordt erkend dat Sathya meest ongewoon, extreem intelligent, vroegrijp en bovenal altijd vol van liefde en mededogen is. Al snel werd de kleine Sathya het middelpunt van de belangstelling. Iedereen wilde Hem vasthouden, iedereen wilde aan Zijn haar zitten en iedereen wilde Hem eten geven. Met Zijn lieve lachjes verwarmde Hij de harten van diegenen die het voorrecht hadden om dicht bij Hem te zijn. Dit is hoe Zijn missie begon. Het transformeren van de harten van degenen die dicht bij Hem waren in Zijn Goddelijke liefde. Sathya was niet net als andere baby’s. Easwaramma had drie andere kinderen maar die waren heel anders dan Sathya. De kleine Sathya huilde niet tot Hij negen maanden was. Toen Hij negen maanden was, gebeurde er iets ongewoons. Na het baden legde Easwaramma haar baby in Zijn wieg. Ze wiegde Hem en tegelijkertijd hield ze met één oog een pannetje met melk op het fornuis in de gaten. Opeens begon Sathya te huilen. Dit verbaasde Easwaramma omdat Hij nog nooit eerder had gehuild. Ze haalde Hem uit Zijn wiegje en hield Hem in haar armen. Sathya stopte met huilen. Toen zag Easwaramma een fel licht om Hem heen. Ze zat daar heel stil en was in extase. Het licht bleef een lange tijd voordat het langzaam vervaagde. Toen haar schoonmoeder, de oma van Sathya binnenkwam, vertelde Easwaramma wat er was gebeurd. De vrouw vertelde haar dat ze er met niemand over moest praten. Ze zullen het niet begrijpen zei ze. Wie weet wat mensen dan gaan denken?
Toen Sathya begon met vast voedsel eten was Zijn moeder verbaasd over het feit dat Sathya niet alleen niet vegetarisch voedsel weigerde maar ook voedsel dat was bereid met keukengerei dat eerder gebruikt was om niet vegetarisch voedsel te bereiden. Hij at het liefst bij Zijn grootouders. Zij waren vegetariërs. De wijze grootvader die de Goddelijkheid in zijn kleinzoon erkende, was vereerd met zijn kleine gast bij de maaltijden. Later toen de grootmoeder van Sathya overleed, kookte de toen 7-jarige jongen de vegetarische maaltijden voor Hem en Zijn grootvader. De kleine Sathya ging vaak op bezoek bij het hoofd van het dorp de heer Karnam. Zijn vrouw Subbamma had geen kinderen en was erg blij om voor Sathya te zorgen. Easwaramma zag aan Subbamma dat ze dit erg leuk vond en vond het goed dat Subbamma voor haar kleine jongen zorgde omdat Sathya altijd zo vrolijk was bij Subbamma. De vrouw was zich bewust van de Goddelijkheid van Sathya. Hij vulde haar huis met gelukzaligheid. Sommige mensen denken misschien dat Sathya het leuk vond om bij de familie Karnam te zijn omdat zij een mooi huis hadden met luxe spullen maar dat is niet zo.
Het was omdat zij ook vegetariërs waren! Net als Krishna die geboren was bij Devaki en grootgebracht door Yashoda. Zo was Sathya geboren bij Easwaramma grootgebracht door Subbamma als Zijn tweede moeder.

Tags: Easwaramma Goddelijke Spel Leela Pedda Venkama Raju Raju Ratnakara Venkata Sathyanarayana Raju Sai Baba Sathyanarayana