Durga is een tamas-vorm van Parvati of Adishakti. Haar naam betekent: Onoverwinnelijk, Zij die moeilijk benaderbaar is, Ontoegankelijk. Parvati wordt ook Amba –Moeder- genoemd of Annapurna. Zij belichaamt de vrouwelijke oer energie (shakti), het universele vrouwelijke principe waar alle kracht en energieën uit voortkomen.

Zij is het verenigde symbool van alle goddelijke krachten die tevoorschijn komen wanneer de destructieve krachten op aarde de overhand dreigen te krijgen. Het is Haar taak om de dharma (rechtvaardigheid) in de wereld te herstellen.

Durga is dus een incarnatie van Parvati en belichaamt de afschrikwekkende kant van de zachtaardige Parvati. Durga kwam niet als baby maar volgroeid, als volwassene, ter wereld, klaar om de strijd met demonen aan te gaan. Durga wordt meestal afgebeeld met 8, 10 of meer armen en handen die allerlei wapens en voorwerpen vasthouden. Zij zit op een vahana, tijger of leeuw genaamd Dawon. (Een vahana is meestal een rijdier dat bij een bepaalde Godheid hoort). De goden gaven haar allemaal een geschenk. Shiva manifesteerde een drietand voor Haar uit Zijn eigen drietand; een wiel (chakra) werd Haar gegeven door Vishnu; Varuna gaf Haar Zijn schelphoorn; Kala Purusha (de God van tijd) gaf Haar een schild en zwaard; de Maruts gaven Haar boog met pijl; Yama gaf Haar een scepter (dit is de God van de dood); Brahma gaf Haar een waterpot; Vishwakarma (de architect van de wereld) schonk Haar de bijl en een harnas; Surya gaf Haar Haar schittering. Zo kwam Durga in het bezit van alle soorten symbolen en wapens. Durga kent geen angst en is geduldig. Wanneer Durga kwaad is komt Kali uit Haar mond tevoorschijn. Zij is het verenigde symbool van alle goddelijke krachten die tevoorschijn komen wanneer de destructieve krachten op aarde de overhand dreigen te krijgen. Het is Haar taak om de dharma (rechtvaardigheid) in de wereld te herstellen. Bekend is het volgende verhaal over Durga: Er was eens een demon met de naam Mahishasura die een grote verwoesting had veroorzaakt op aarde en in de hemel. Hij had de gedaante aangenomen van een buffel (mahish). Godin Durga ging de strijd met hem aan en vocht gedurende 9 dagen en nachten met deze demon en op de tiende dag tenslotte vierde Zij de overwinning. Dit wordt vandaag de dag 2x per jaar gevierd als Nauratri en de laatste en tiende dag als Vijayadashmi. In de maanden maart-april en in oktober.

Het vereren van Mata Durga tijdens dit Nauratri Festival is geschikt om obstakels te verwijderen en om angst, ziekte, negativiteit te elimineren. Door de Hindoes wordt puja gedaan, thuis en in de tempels (mandirs). Er worden yagya’s verricht en voedsel aan de priesters (pandits) aangeboden; ook wordt er gevast door toegewijden aan Durga. Toen Shri Rama tegen de demonenkoning Ravana vocht riep Hij Durga aan en kreeg de overwinning. In de Mahabharata (een heel belangrijk epos) vroeg Heer Krishna om de kracht van Durga en kon toen de Kaurava’s verslaan. Mata Durga symboliseert de felle, onstuimige, strijdbare Goddelijke Moeder en kan worden vereerd voor materieel gewin in deze wereld en geestelijke vooruitgang in de volgende wereld.

Tags: Adishakti Amba Annapurna Dharma Durga Mata Mata Durga Nauratri Festival Parvati rechtvaardigheid shakti