De ramadan is de vastenmaand voor de moslims. Het vasten impliceert dat volwassenen na zonsopgang en vóór zonsondergang niet eten, drinken, roken of geslachtsgemeenschap hebben. Daarnaast zijn ook liegen, kwaadspreken en vloeken niet toegestaan. Zwangere of zogende vrouwen, soldaten in oorlogstijd, zieken en reizigers hoeven niet te vasten. De gemiste dagen moeten echter later wel worden ingehaald.

Door de ramadan leert men zelfdiscipline en leert men hoe de baas te zijn over begeerten en lusten.

Rond het tiende levensjaar begint een kind af en toe een paar dagen mee te doen met vasten. De maand ramadan begint als twee orthodoxe moslims de nieuwe maansikkel aan de hemel zien staan. Moslims gedenken in deze maand dat de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de Koran (het heilige boek van de moslims) vormden.

De ramadan is een van de vijf zuilen van de islam en is dus voorgeschreven in de Koran. Deze periode wordt gezien als zuivering van de ziel en als dank aan Allah voor alles wat Hij gegeven heeft. Door de ramadan leert men zelfdiscipline en leert men hoe de baas te zijn over begeerten en lusten. Ook leert men de ervaring van armoede en honger. De ramadan is volgens de islam een maand van tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning, waarin mensen extra verdraagzaam en vrijgevig zijn en waarin de eenheid en samenhorigheid van de mensheid centraal staan. Verder zou vasten het inlevingsvermogen in de armen versterken en het respect in de medemens en God vergroten. Het vasten is ook een manier om aan zwakheden in het karakter te werken. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien.

Na zonsondergang is het feest. Het einde van de dagelijkse vastenperiode wordt voor Marokkaanse moslims aangekondigd door het eten van drie dadels, het drinken van water en het opzeggen van dankredes. Na het avondgebed wordt er koffie gedronken en een speciale ramadan-soep (harriera) gegeten. Turkse moslims gaan na zonsondergang eerst uitgebreid dineren. Er wordt regelmatig linzensoep en rijstpudding (sültac) gegeten. Daarna vindt het avondgebed plaats. Tijdens de ramadan wordt doorgaans geprobeerd de gehele Koran te lezen, dit gebeurd (ook) in de moskee. Daartoe is de Koran in 30 delen voor 30 dagen verdeeld.

Op de 27-ste nacht van de ramadan valt de nacht van de beslissing (Lailat-ul-Qadr). Het is de nacht van de openbaring van de Koran aan de profeet Mohammed. In deze nacht bracht de engel Jibrail (=Gabriël) de eerste openbaring van de heilige Koran over aan de profeet Mohammed.

Suikerfeest

Op de eerste dag van de volgende maand wordt het Suikerfeest gevierd (Id-al-Fitr). Het Suikerfeest in het Arabisch betekent letterlijk ‘feestdag ter gelegenheid van het breken van het vasten’. Het exacte begin is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. Het Suikerfeest wordt ook wel het kleine feest genoemd en is de uitbundigste gebeurtenis in het islamitisch jaar. Na dertig dagen gevast te hebben wordt de traditionele Ramadan afgesloten. Na het feestgebed omhelst men elkaar en begint het feest. Het feest duurt over het algemeen meerdere dagen; er wordt aan veel mensen een bezoek gebracht b.v. de buren, familie, vrienden, arme mensen en ook de dode mensen worden niet vergeten. Men eet lekkernijen en zoetigheden en kleedt zich feestelijk. De vrouwen hebben vaak henna op hun handen en veel mensen hebben nieuwe kleren aan. Er worden cadeautjes aan elkaar gegeven en er zijn cadeautjes voor de armen.  Iedereen probeert aardig te zijn voor de ander en met een schoon geweten en goede voornemens verder te gaan. Het motto van dit feest is ‘zoet eten, zoet praten’.

Vaak worden er ruzies of conflicten uitgepraat. Er mag weer overdag gegeten worden en wel de lekkerste dingen!

 

Suikerfeest

 

 

Tags: Ramadam Suikerfeest