‘De mens hoort boven het dier geplaatst te worden’ wordt vaak gezegd. Waarom wordt dit gedacht en is dit waar? Sinds mensenheugenis worden dieren gebruikt ten behoeve van de mens.

Zodra je beseft dat alles God is en dat je lijden veroorzaakt ook in Hem wanneer je een dier doodt, zal je verlangen van jagen en het eten van vlees vanzelf verdwijnen.

~ Sri Sathya Sai Baba

Tegenwoordig is bij de meeste mensen bijvoorbeeld de verschrikking van de ‘foie gras’ wel bekend. Ook dierproeven omwille van het testen van medicatie of andere producten zijn een bekend voorbeeld van dieruitbuiting in de huidige tijd. Er sterven zo’n 10.000 dieren per dag door dierproeven. Hoe kan het dat het eten van lammetjes en kalfjes als normaal wordt beschouwd. Is dit niet zeer tegen de natuur in? Het lijkt een geaccepteerd fenomeen. Jonge dieren worden meteen bij hun moeder weggehaald voor commerciële doeleinden, terwijl het jong sabbelend naar de moeder zoekt voor melk. Mogelijk hebben een voedseltekort en/of dierlijke driften er in het verleden voor gezorgd dat mensen vlees zijn gaan eten? Het traditionele wereldbeeld is gebaseerd op de richtlijn dat God een hiërarchie in de verhouding tussen levende wezens zou hebben aangebracht.

In Genesis wordt bijvoorbeeld het volgende genoemd: ‘Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat Zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt’. Toch was er in de Oude Kerk ook een vegetarische stroming. Echter, net als onder Griekse filosofen stond niet het dierenwelzijn voorop, maar de eigen geestelijke groei. Vlees was niet verboden, maar degenen die hoger op de geestelijke ladder wilden komen, dienden geen vlees te eten. Ook vandaag de dag is een reden om geen vlees te eten het nastreven van geestelijke groei. Eind 17e eeuw begonnen filosofen van zich te laten horen in het debat om dierenrechten.

Dat Bhagavan Sri Sathya Sai Baba liefde voor dieren had, is veelvuldig in Zijn leven naar voren gekomen. Sai Baba was één met alles wat leeft, inclusief planten en dieren. Als klein kind meed Hij al de plaatsen waar dieren werden geslacht en waar Hij kon, redde Hij dieren van mishandeling en van de slachtplaats. Hij geeft aan dat door het eten van vlees gewelddadige neigingen en dierlijke ziekten ontstaan. Het eten van vis zou onreine gedachten veroorzaken. ‘God heeft de dieren niet geschapen om ze te laten doden door de mensen’. Baba geeft in Zijn leringen aan dat je zwaar karma opdoet wanneer je dieren doodt. ‘Dieren zijn gekomen om hun eigen leven in de wereld uit te werken. Het is vanwege hun opgebouwde karma dat dieren allemaal van elkaar verschillen. Zodra je beseft dat alles God is en dat je lijden veroorzaakt ook in Hem wanneer je een dier doodt, zal je verlangen van jagen en het eten van vlees vanzelf verdwijnen.’

Bij hindoes valt het niet eten van vis en ook eieren onder vegetarisme. Eieren, omdat ze van dierlijke oorsprong zijn en er normaliter een kiem van leven in zit. Helaas gaan zintuiglijke behoeften als smaak echter regelmatig voor bij de mens. Het doden en mishandelen van dieren is in strijd met de kernwaarden liefde en geweldloosheid. In alle wezens zit namelijk de goddelijke vonk. We kunnen concluderen dat mens en dier naast elkaar zouden moeten leven vanuit liefde en geweldloosheid. Hoe is het zover gekomen dat de liefde tussen mens en dier zo beschadigd is geraakt? Als voedseltekort en dierlijke driften er daadwerkelijk voor hebben gezorgd dat men vlees is gaan eten, is het dan niet de juiste weg om hiervandaan te bewegen? Daarnaast geeft een simpele rekensom misschien meer helderheid. Officieel telt onze aardbol zo’n 1,2 miljoen (ontdekte) diersoorten. Geschat wordt dat er in totaal 8,8 miljoen diersoorten op de aarde leven, ontdekt en niet ontdekte soorten. Enkele tientallen diersoorten worden gebruikt voor doeleinden van de mens. Dat betekend dat ruim 8 miljoen diersoorten hier zonder tussenkomst van de mens op de aarde leven; je zou dan toch denken dat dieren in het algemeen niet zijn geschapen voor mensdoeleinden, maar met andere redenen?

Tags: dieren dierenleed dierenrechten dierproeven dieruitbuiting vegetarisme vlees