Als iemand vraagt wat seva precies inhoudt, wordt dit geregeld vrij vertaald naar vrijwilligerswerk. Onbaatzuchtige dienstbaarheid is echter een betere benaming. In het Sanskriet gebruikt men ook wel de langere naam nishkám seva om het belangeloze karakter van seva te benadrukken.

Als je je handen uit de mouwen steekt om te dienen, te helpen, te troosten, om een ander persoon aan te moedigen, dan doe je dat voor God, want God is in ieder mens.

~ Sri Sathya Sai Baba

In vergelijking met veel andere landen is seva in Nederland populair. In 2010 deed ongeveer 20% van alle Nederlanders aan vrijwilligerswerk, gemiddeld zo’n 5 uur per week. Een meerderheid van sevaks en sevika’s hebben een hogere opleiding genoten. (vanaf nu wordt in dit artikel sevaks voor beide seksen gebruikt). Onder jongeren is het doen van seva de laatste jaren ook meer in opkomst. (bron: InfoNu.nl)

In samenwerking met de Verenigde Naties heeft de John Hopkins universiteit een onderzoek gedaan naar vrijwilligers wereldwijd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat Nederlandse sevaks in totaal een bijdrage van 4,7% aan het bruto binnenlands product bijdragen, wat neerkomt op een bedrag van meer dan 26,5 miljard euro! Nederland is wat dat betreft koploper. Zweden en Tanzania completeren de top drie met een bijdrage van respectievelijk 4% en 3% aan het bruto binnenlands product.
Een veel genoemde reden waarom mensen seva doen, is dat het ze een goed gevoel geeft om iets voor de ander en voor de samenleving te doen. Gepensioneerde mensen hebben soms veel tijd over en/of zijn eenzaam en willen in contact blijven met andere mensen en zich daarnaast nog steeds nuttig voelen. Een bijkomend voordeel is dat seva leidt tot een betere sociale samenhang. Mensen kiezen er bewust voor om seva te doen. Soms komt die keuze voort uit verbondenheid met een religie, soms zijn spiritualiteit en het opdoen van meer levenservaring doorslaggevend. Welke reden mensen ook mogen hebben, seva doen is een keuze van het hart. Seva is dan ook niet simpelweg het kosteloos verrichten van arbeid, maar een onvervangbaar middel tot zelfrealisatie.

Veel voorkomende sectoren van seva

  • Sport, dit is direct de grootste sector met meer dan een miljoen sevaks (bijvoorbeeld door een groep kinderen naar hun wedstrijd te vervoeren of in de kantine bardienst te draaien);
  • Onderwijs (een maatschappelijke stage of lesgeven in het buitenland);
  • Welzijn (activiteiten organiseren voor mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking,
    boodschappen doen voor ouderen, armoede en hongerbestrijding in de derde wereld);
  • Zorg (als buschauffeur fungeren bij uitstapjes of mensen die verblijven in een zorginstelling naar de kerk
    begeleiden).

Sathya Sai Baba over seva

Het verrichten van dienstbaarheid toont de goddelijkheid die in de mens verborgen is. Het verruimt je hart, het vernietigt bekrompenheid, en het geeft vreugde. De slechte eigenschappen en neigingen in ons kunnen worden verdreven door middel van seva.

Seva is de eerste stap op het spirituele pad.

Als je je handen uit de mouwen steekt om te dienen, te helpen, te troosten, om een ander persoon aan te moedigen, dan doe je dat voor God, want God is in ieder mens.

Dienende handen zijn heiliger dan biddende lippen.

Tags: dienstbaarheid onbaatzuchtig handelen onbaatzuchtige dienstbaarheid seva