Jnana Vahini is een boek dat door volgelingen van Sri Sathya Sai Baba is geschreven en uitgegeven. Het roept op tot een ononderbroken zoektocht naar de aard van God. Hoe groter het enthousiasme van de aspirant om zich bezig te houden met dit ononderbroken onderzoeken, des te meer dit gekoesterd en aangewakkerd dient te worden, zo zegt Sai Baba in hoofdstuk 1. Volgens Sai Baba zijn er vier hindernissen die dit bemoeilijken.

Alle levenslessen die we daarbij nodig hebben, kwamen én komen we tegen in het dagelijkse leven. Maar zijn we dicht bij Hem in de buurt dan worden de dingen vaak versneld zodat we er onder Zijn liefdevolle aanwezigheid zonder al te veel problemen doorheen groeien.

De eerste drie obstakels zijn: het lichaam dat protesteert, de mind die afleiding zoekt naar van alles behalve in díe richting (wie kent dit niet!) en het intellect welke zijn interesse verliest en suf wordt. Dit alles zorgt er voor dat je regelmatig niet in staat bent je te concentreren op het doel, de aard van God onderzoeken. Soms verlies je je aandacht aan andere zaken, vaak van meer wereldse aard en in de directe omgeving. Je zou kunnen zeggen dat, de vogel in de hand jou probeert te verleiden om het achtervolgen van de vogel in de lucht op te geven. Maya doet dit met ons, omdat we het zo goed kennen en al onze zintuigen erop afgestemd zijn. Sterker nog, de zintuigen zijn gemaakt van de materie die ze moeten waarnemen. Dit loskoppelen, de aandacht naar de vliegende vogel brengen, vraagt veel doorzettingsvermogen van de zoeker. Vandaar dat Sai Baba dit in ieder van ons zo enthousiasmeert. Juist omdat het zo moeilijk is, helpt hij ons met zijn liefde en wijsheid. De vierde horde is het feit dat Sadhana (de spirituele zoektocht) in spurten verloopt. Het ene moment kabbelt je zoektocht gestaag voort, het volgende moment zit je in een compleet nieuwe ontwikkeling en moet je alle zeilen bijzetten om te gaan begrijpen wat je nieuwe ervaring is en deze onderzoeken. Wanneer we koppig of eigenzinnig worden ons eigen ding en wensen te doen, dan kan twijfel en zelfs verlies van het enthousiasme om ononderbroken te onderzoeken het gevolg zijn. De zoektocht naar God kan hierdoor mislukken. Onderbewuste drijfveren en motieven kunnen naar boven komen en de vastberadenheid nog verder verminderen. Angst en woede meegenomen uit vorige levens vervormen en leiden het enthousiasme nog verder af. Zij versnellen de neerwaartse gang van het plezier in het onderzoek en uiteindelijk verdwijnt het. Er is nog een horde die gekend mag worden: ”Het beter is de vijand van het beste”, zegt Swami. De beoefenaar van spirituele oefeningen kan er ineens achter komen dat hij het Opperste is en dit gevoel kan grote vreugde veroorzaken. Hierover zegt Sai Baba: ”De zoetheid van deze eenheid van subject – object ofwel het verdwijnen van het ‘Ik-Hij zijn’, is een verleiding die vermeden dient te worden. Want het is slechts de op een na beste! Het geluksgevoel is net genoeg om een handicap te zijn in het verder onderzoeken. Het direct waarnemen van de eigen realiteit als Brahman, het bewustzijn van het zelf als het kosmische zelf, gebeurt in een flits wanneer onderzoek oprecht en standvastig wordt.” Sai Baba heeft altijd ieder onderzoek verwelkomd, zelfs naar zijn almachtige mysterie. “Kom, zie, onderzoek, ervaar en dan … geloof en vertrouw”.

Hij accepteert geen blind geloof of vertrouwen. Om het kiemplantje van geloof en vertrouwen in het hart van de mens te planten en het te voeden met liefde en begrip, heeft Swami een ander boek laten schrijven: “Stroom van vragen en antwoorden.” Hierin beantwoordt hij honderden vragen op allerlei vlakken: fysiek, mentaal, sociaal, familie, moraal en spirituele problemen. Deze kunnen als richtlijn gebruikt worden om in het dagelijks leven naar Hem toe te groeien. Swami brengt naar het licht, tijdens zijn interviews, de verborgen pijnen en kwetsende dilemma’s bij de persoon die voor hem zit. Eenmaal blootgesteld aan zijn sublieme liefde en sympathie, worden ze onschadelijk gemaakt. In de Upanishads staat dat de invloed van wijsheid en liefde er voor zorgt dat de knopen in het hart en de twijfel van de geest in stukken uiteen vallen. Vragen stellen tijdens interviews werden zeer gewaardeerd enerzijds omdat Swami dan tekst en uitleg kan geven aan de oprechte zoeker. Anderzijds is hij dan in de gelegenheid om zijn liefde en wijsheid nog meer te laten stromen naar zijn volgelingen. Wel zegt hij over vragen stellen het volgende: “Je stelt deze vragen niet uit nieuwsgierigheid maar met de intentie om hulp te ontvangen op je weg richting God.

Tijdens een van deze sessies komen verschillende fases van een Bhakta volgeling ter sprake. Baba legt uit dat er drie fasen zijn: Fase 1: Wanneer de volgeling volledig overtuigd is van “Ik sta volledig tot Uw beschikking”. Fase 2: Wanneer hij standvastig is in zijn geloof en vertrouwen “U bent helemaal van mij”. Fase 3: Wanneer hij niet langer ik is maar is opgegaan in Wij, de bron en optelsom van alle ‘ik-ken’. “Op eenzelfde wijze“, zegt Baba: “heeft een Jnani volgeling ook drie fasen in zijn spirituele leven.” Fase 1: Soham = Ik ben Hem. Fase 2: Aham Sah: Hij is ik. En als laatste Fase 3: Aham eva aham: Ik en ik. De laatste fase van zowel de Bhakta als de Jnani volgeling zijn niet verschillend van elkaar. Zij vertegenwoordigen het versmelten in één verenigend kosmisch bewustzijn. Satya Sai Baba heeft alle mensen die naar hem toe kwamen altijd geholpen op de paden die men kon bewandelen om uiteindelijk op te mogen gaan in dit overkoepelende bewustzijn als mens op aarde. Alle levenslessen die we daarbij nodig hebben, kwamen én komen we tegen in het dagelijkse leven. Maar zijn we dicht bij Hem in de buurt dan worden de dingen vaak versneld zodat we er onder Zijn liefdevolle aanwezigheid zonder al te veel problemen doorheen groeien. Met elkaar stimuleren we elkaar om op weg te blijven en te blijven onderzoeken ondanks de vele ongemakken. Geen gemakkelijke omgeving want aan de ene kant heb je het dagelijkse leven met zijn omgang met anderen en zaken die geregeld moeten worden en anderzijds je innerlijke spirituele zoektocht die veel obstakels in je wakker maakt en naar oplossingen zoekt. Swami zegt dat we juist daarom met veel liefde en begrip met elkaar moeten blijven omgaan. Want alleen jij en Hij weten wat er werkelijk met je gebeurd is en wat opgelost dient te worden. Zijn methoden zijn net zo effectief als onorthodox en altijd doordrenkt van Zijn liefde en wijsheid.

Tags: antwoorden Eeuwige Wijsheid geloof Jnana Vahini Sai Baba vertrouwen