Krishna Janmashtami is een feest ter herdenking van de geboortedag van Shri Krishna. Dit jaar valt Krishna Janmashtami op 27 en 28 augustus. Shri Krishna is een Avatar (incarnatie) van Shri Vishnu (het Onderhoudend aspect van God).

Vertrouw volledig op God, doe je plicht, wees hulpvaardig voor iedereen, geef al je daden over in Gods handen en maak je leven heilig. Dit is de weg om eenheid met God te ervaren.

~ Sri Krishna Janmashtami, 18 augustus 1994

Een bekend vers uit de Bhagavad Gita luidt: “Telkens wanneer de deugd in verval dreigt te raken, o Bharata, en onrecht het hoofd opsteekt, dan breng Ik Mijzelf voort, ter bescherming van de goeden en ter verdelging van de onrechtplegers. Tot herstel van gerechtigheid manifesteer Ik Mij telkens weer.”

Shri Krishna werd op middernacht van de achtste dag (ashtami) van de donkere maandhelft (krishna paksha) van de maand shrávana of sávan (augustus/september) geboren. Elk aspect van Shri Krishna’s leven heeft sterk inspirerend gewerkt, zowel in religieus en devotioneel als in artistiek en literair opzicht.

Shri Krishna, de wagenmenner van Arjuna: hier staat Shri Krishna voor het goddelijke en Arjuna voor het menselijke; wil de mens een zinvol leven leiden, dan dient hij door het goddelijke geïnspireerd en geleid te worden.

Shri Krishna, de onderrichter van de Gita: hier is Shri Krishna het Goddelijke en Arjuna is de vertegenwoordiger van de mensheid, aan wie de wegen worden getoond die naar een hoger bestaansniveau leiden. Een ieder kan naar eigen aard en levenswijze een keuze doen en trachten in zijn dagelijks leven het een en ander tot uitdrukking te brengen.

Shri Krishna, de fluitspeler: hier is Shri Krishna de Parmatma (universele ziel) en de Gopi’s zijn de Jivatma’s (individuele zielen), die door Zijn fluitspel bekoord worden en Hem trachten te bereiken. Het meest bekende aspect van Shri Krishna is dat van de wagenmenner van Arjuna in de grote Mahabharata oorlog. In dit epische verhaal dat gaat over een dynastieke strijd om de troon tussen twee takken van dezelfde familie is een bijzondere vorm van symboliek verscholen. De wagen die Shri Krishna ment, stelt dan je lichaam voor, waarvan de wielen je vier ledematen zijn, de vijf paarden de zinnen en de teugels de geest die krachtig onder controle gehouden moet worden door je hogere wil, het meest verheven en goddelijke deel van jezelf.

Volgens esoterische opvattingen heeft deze strijd alleen plaats binnen in de mens die tot inzicht en wijsheid komt en zich tracht los te maken van zijn egocentrische beperkingen.

Vertrouw volledig op God, doe je plicht, wees hulpvaardig voor iedereen, geef al je daden over in Gods handen en maak je leven heilig. Dit is de weg om eenheid met God te ervaren. Deze eenheid is de grote waarheid. God is in jou en jij bent in God. Bezing de naam van God en doe je dienstbaarheid voor de mensheid in een geest van onbaatzuchtigheid en eenheid met God.

Goddelijke toespraak: Sri Krishna Janmashtami, 18 augustus 1994

Tags: geboortedag Krishna Janmashtami Shri Krishna