Op 8 april wordt de geboorte van Sri Rama gevierd in alle landen.

We moeten leren om de zoete naam van Sri Rama te chanten met een zuiver, onbezoedeld hart, in een geest van onbaatzuchtige toewijding.

~ Sri Sathya Sai Baba

Sri Rama is de belichaming van de gerechtigheid Ramo Vigrahaván dharma

Sri Rama had daad, woord, gedachte, lichaam, spraak en geest, steeds zuiver en volledig vrij van smet. Men moet het verhaal van Sri Rama vereren als een diepzinnige allegorie. Elke daad en personage in het verhaal trekt de aandacht en wordt afgedrukt op het geheugen omdat de allegorie persoonlijk is voor een ieder van ons. Er wordt vaak gezegd dat Sri Rama te allen tijde de dharma volgde. Dit is niet de juiste manier om hem te beschrijven. Hij volgde niet de dharma, Hij was dharma. Wat hij dacht, sprak en deed was dharma en dharma is eeuwig. Sri Rama is de bewoner van elk lichaam. Hij is de bron van gelukzaligheid, de Sri Rama in elk individu. Zijn zegeningen, doen de innerlijke bron stijgen en kan de vrede en gelukzaligheid verlenen. Sri Rama is geïncarneerd als mens om vrede en geluk in de wereld te bevorderen. “Sri Rama is de belichaming van de gerechtigheid (Ramo Vigrahaván dharmah).” Het was alsof de gerechtigheid zelf op aarde was geïncarneerd. Dharma en Sri Rama zijn onafscheidelijk.
De Ramayana, het verhaal van Sri Rama, leert twee lessen: De waarde van onthechting en de noodzaak van de bewustwording van het Goddelijke in ieder wezen. Geloof in God en onthechting van stoffelijk bezit zijn de sleutels voor de menselijke bevrijding. Sita gaf de luxe op van Ayodhya, zodat ze met Sri Rama kon zijn tijdens zijn ballingschap. Toen ze verlangende blikken wierp op het gouden hert en het verlangde, verloor zij de aanwezigheid van Sri Rama. Zelfverloochening leidt tot vreugde; gehechtheid doet lijden. Wees in de wereld, maar niet van de wereld. Sri Rama’s broers, kameraden, metgezellen en medewerkers zijn allemaal voorbeelden van mensen die verzadigd zijn met dharma. Dasharatha is de vertegenwoordiger van de louter fysieke, met de tien zinnen. De drie kwaliteiten (guna) – sereniteit, passie, luiheid (sattva, rajas, tamas) – zijn de drie guna’s. De vier doelen van het leven (purushártha) zijn de vier zonen. Lakshmana is het intellect, Sugriva is onderscheidingsvermogen (Viveka). Vali is wanhoop. Hanuman is de belichaming van moed en is de ideale bhakta. De brug is gebouwd over de oceaan van de waan. De drie demonen (rákshasa’s) chiefs Ravana, Kumbhakarna en Vibhishana zijn personificaties van de gepassioneerde, vadsig, en serene (rájasische, támasische en sattvische) kwaliteiten. Sita is het bewustzijn van de Universele Absolute (brahmajnána), die het individu dient te verwerven terwijl het de vuurproef van het leven ondergaat.

Maak je hart zuiver en sterk, overweeg de grootsheid van de Ramayana. Wees standvastig in het geloof dat Sri Rama de werkelijkheid is van je bestaan. De gehele Ramayana is als een schaakspel. De scène, in de Ramayana, is een soort slagveld, waar de krachten van goed en kwaad oorlog voeren. Sri Rama vertegenwoordigt gerechtigheid en Ravana vertegenwoordigt ongerechtigheid. De strijd tussen de twee is de oorlog uitgevochten op het slagveld. Ravana leerde een belangrijke les voor de wereld. Hij riep: “O mensen, leef niet zoals ik heb geleefd en daardoor mijn leven heb geruïneerd!.” Wat is de oorzaak van Ravana’s ondergang? Het niet in staat zijn om zijn verlangens te overwinnen, niet bereid zijn om zich te ontdoen van zijn impulsen. Zijn zonen werden gedood, zijn broer en andere familieleden werden gedood, en uiteindelijk is zijn land veranderd tot as. Ravana gaf toe: “Op het laatst heb ik mezelf geruïneerd.” Dit was Ravana’s boodschap aan zijn landgenoten in zijn laatste momenten.
Alleen door het onderdrukken van verlangens manifesteert men zijn menselijkheid. Een man die niet in staat is om een einde aan zijn verlangens te maken maakt een einde aan zichzelf. Door goed gedrag bereikt men grootheid. Ravana probeerde grootheid te bereiken, maar streefde er niet naar om een goed leven te leiden.

Het woord Rama heeft de drievoudige kracht voor het vernietigen van zonden, het verlenen van vrede, en het wegnemen van onwetendheid. Als je het woord “Ram” spreekt, moet je eerst de mond met het geluid Ra openen. Al je zonden gaan je mond uit wanneer je je mond open doet. Wanneer je M uit door het sluiten van de mond, wordt de toegang geblokkeerd tegen de zonden die zijn gegaan. Iedereen moet de zoetheid, heiligheid en goddelijkheid verankerd in de naam Sri Rama herkennen. Het is goed om de naam Sri Rama te uiten met volledig begrip van alles wat het betekent. Maar zelfs zonder dat je het chanten van de naam begrijpt heeft het de macht om alle zonden te vernietigen. We moeten leren om de zoete naam van Sri Rama te chanten met een zuiver, onbezoedeld hart, in een geest van onbaatzuchtige toewijding. Men moet leren om lief en aangenaam te spreken. Zoete toespraak verleent vrede. Het is het middel tot zelfverwerkelijking. Sri Rama houdt ervan om te wonen in het hart van iemand die lief spreekt. Het uit volle borst zingen van de naam van Sri Rama, ook al is het één keer, kan het bergen van zonden vernietigen. Maar het zingen mag niet mechanisch worden gedaan, als een grammofoonplaat. Het moet afkomstig zijn uit de diepte van het hart. Je moet proberen om je leven te verlossen, door te leven tot Sri Rama’s idealen en ze verkondigen aan de wereld. Denk aan de naam van Sri Rama met liefde. God kan alleen worden gerealiseerd door de liefde en op geen andere manier.

~ Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Tags: belichaming van de gerechtigheid Dharma Hanuman Rama Ramayana Sri Rama